Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ ИЗЧАКВАТ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ

Българските еврооблигации се радваха на умерено внимание през периода. Котировките на двете дългосрочни емисии отбелязаха известен спад поради покачване на дългосрочните лихви на щатския долар и еврото. Слабо се увеличи - с 3 - 4 базисни пункта, и рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни. Цените на еврооблигациите ни през следващата седмица ще зависят до голяма степен от данните за нарастването на работни места в САЩ, които ще бъдат публикувани в петък след обяд. Те ще се отразят на лихвените нива по щ. долар и по еврото, които от своя страна ще повлияят на цените на облигациите.Котировките на емисията с падеж 2007 г. се задържаха почти без промяна, съответно на нива 108.40-108.60 евро за купува и 109.00-109.10 евро за продава.Облигациите с падеж 2013 г. отбелязаха спад с 60-70 евроцента и в края на периода се търгуваха на нива 111.50-112.00 евро за 100 евро номинал. С толкова се понижи цената и на глобалните облигации с падеж 2015 година. Търговията при нея приключи на нива 111.50-112.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с български брейди облигации беше сравнително спокойна. По-активно търсене и предлагане имаше само на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания, като цените им се задържаха стабилни през периода. Котировките на брейди книжата ни приключиха на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) 98.625-99.125 щ. долара; облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) 100.25-100.75 щ. долара; облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) 98.625-99.125 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Обемът на сключените сделки с ипотечни и корпоративни облигации на борсата не беше особено голям, но бяха с книжа от разнообразни емисии. През седмицата беше регистрирана първата сделка с облигации, деноминирани в щатски долари. Изтъргувани бяха следните облигации: от емисия на ЮНИОНБАНК - номинал 16 000 евро при доход от 6,60%; корпоративни облигации на Райфайзенбанк (България) - номинал 16 000 щ. долара при доход от 5.10%; облигации от втората емисия на Българо- американска кредитна банка - номинал 120 000 евро при доход между 4.30- 4.40%; и с облигации от третата емисия на същата банка - номинал 13 000 евро при доход от 6.00 процента. И през тази седмица интересът към сделки със ЗУНК облигации беше слаб. Засега не се забелязва интерес към покупки или продажби преди да приключи поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК облигации срещу деноминирани в евро. Крайният срок е 8 юни. Подобна беше ситуацията и при вътрешните емисии, деноминирани в евро. Инвеститорите избягват да купуват дългосрочни емисии в очакване на по-ниски цени. Котировките се задържаха без промяна на нива около 102.50 евро за емисията с падеж 2010 г. и 100.50 евро за емисията с падеж 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във