Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ ГЛЕДАХА ПОД ОКО БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖА

Книжата на развиващите се пазари, в това число и българските, претърпяха нов спад. Причината - продължаващите продажби на български дълг предимно от европейски инвеститори, както и преориентиране на инвестициите с оглед на започващата война в Ирак. В резултат на това цените на българските книжа претърпяха значителни флуктоации и резки движения през целия период. Българските брейди-облигации започнаха седмицата със значителен спад в цените и постепенно се установиха на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) 94.05-94.55 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) 95.50-96.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 95.35-95.85 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Българските еврооблигации стартираха седмицата с драстичен спад в цените, като цените достигнаха до 108.50 евро за емисията с падеж 2007 г., 105.50 евро за емисията с падеж 2013 г. и 111.25 евро за емисията с падеж 2015 година.През целия период пазарът беше много динамичен с резки промени в котировките, като повечето участници на пазара увеличиха двойно спреда между цените купува и продава.В края на периода глобалните ни облигации се продаваха на нива: 108.75 щ. долара за емисията с падеж 2007 г., 106.60 щ. долара за емисията с падеж 2013 г. и 111.90 щ. долара за емисията с падеж 2015 година.На вторичен пазар вътрешната емисия, деноминирана в евро, поевтиня. Причина за това беше понижаване цените на книжата по външния ни дълг. Емисията се предлагаше на нива 5.70-5.75%, при постигната средна доходност на последния аукцион 5.65 процента.И през тази седмица на борсата бяха регистрирани сделки с малки обеми ипотечни и корпоративни облигации: с облигации на Първа инвестиционна банка - номинал 5000 евро при доход 4.95%, и с облигации на втората емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 35 000 евро при доход 6.30 процента. Цените на ЗУНК-облигации се движиха съобразно повишението и спада на цените на българските брейди облигации. В средата на седмицата търсенето достигна до нива 83.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал, но в края на периода цените се понижиха с около 50 цента на 100.00 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във