Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ БРОЯТ ОСТАВАЩИТЕ БОНОВЕ

Вниманието на търговците през седмицата бе насочено основно към търговете от масовата приватизация. Малкото публични компании, предложени срещу бонове, възбудиха значителен интерес. Наддаване имаше и за някои по-атрактивни непублични дружества. Повечето от предложените акции имаха стартова търгова цена от 1 стотинка в непарични платежни средства и някои инвеститори, които заявиха множество евтини книжа, успяха да си купят акции за по няколко стотинки в бонове. Това стана, защото бе отредено кратко време за въвеждане на офертите, което ограничи броя на участниците и офертите, както и на слабата привлекателност на мнозинството предлагани пакети от акции. Изключително активно бе и наддаването за мажоритарните дялове от дружествата с ограничена отговорност. Печелившите цени надвишаваха в пъти първоначално обявените. Всичко това показва, че избраният начин за продажба на борсата позволява да се достигне сравнително точна моментна оценка на стойността на предлаганите активи. При т. нар. закрит аукцион купувачите са принудени да дадат цена, която е много близка до максималната приемлива за тях, защото не са сигурни каква оферта ще предложат останалите участници в търга.В първите два дни от седмицата, когато наддаването бе най-активно, цената на инвестиционните бонове достигна 24 процента. Поради опасения, че няма да могат да се снабдят с инвестиционни бонове, значителна част от инвеститорите предпочетоха да платят с компенсаторки, които вече са значително по-ликвидни. От началото на боновата приватизация в първите дни на годината досега са употребени около 30 млн. инвестиционни бона и наличностите им значително спаднаха, като се има предвид, че преди първите търгове общото им количество беше 134 милиона. Както се очакваше обаче, цената на боновете започна да спада, след като приключиха първите два дни от търговете, и достигна до 20 процента. Предлагането остава слабо и спадът най-вероятно ще се ограничи до 19 процента. Инвеститорите вече започват да изчисляват какво ще е търсенето на бонове при следващия борсов търг за държавни дялове, който вероятно ще започне почти веднага след приключването на сегашния. Друга възможна причина, която може да предизвика покачване на цените на инвестиционните бонове, са търговете, които провежда Агенцията за приватизация и в които се приемат като платежно средство всички видове непарични средства. А инвестиционните бонове ще си останат най-евтини между тях.Търговете на борсата не оказаха толкова силно влияние върху компенсаторките. Единствено в понеделник заради засиленото им търсене временно и леко се повишиха цените им, но след това те отново се върнаха около равновесното ниво от 24 процента. През следващата седмица не се очакват съществени промени в търсенето и затова компенсаторните инструменти най-вероятно ще се задържат в границите между 23.80 и 24.30%, докато инвестиционните бонове ще се понижат още и би трябвало да паднат под 19% за сделки в малки обеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във