Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОТОЦИ СА ТРУДНОПРЕДВИДИМИ

Европейските книжа леко повишиха доходността си в четвъртък (6 октомври), очаквайки анонс от Европейската централна банка за лихвите (които останаха очаквано непроменени на 2 процента). Основният фокус беше върху изявлението на президента на ЕЦБ Жан-Клод Трише относно инфлационния натиск, откъдето можеше да се правят предсказания относно бъдещата лихвена политика. Доходността по десетгодишните облигации достигна 3.18%, а по тридесетгодишните - 3.61 процента. Доходността на петгодишните книжа е 2.75%, а за тригодишните - 2.50 процента. Американските държавни облигации, преди публикуването на данните за безработицата в петък (7 октомври), бяха при следната доходност: тридесетгодишният период - 4.58% (срещу 4.55% преди седмица), десетгодишният период - 3.35% (срещу 4.30% преди седмица), а тригодишните книжа - 4.18 (спрямо 4.13% преди седмица).Информацията за безработицата ще бъде следена внимателно от участниците на всички пазари, като се очаква изнесените данни да не са особено добри, но естествено пазарът може да тълкува по различен начин икономическата информация и реакциите му са труднопредвидими.След като от юни 2004 г. ФЕД повиши 11 пъти основната лихва в САЩ, се очаква този темп да продължи, а някои анализатори допускат през следващата година лихвеният процент да достигне 4.50%, след което да се направи пауза. Съчетано с адекватна промяна, при действащата лихва в Европа през 2006 г.,съобразена с натиска на инфлацията, в момента е трудно да се предвидят инвестиционните потоци. Още повече че говорим за поведение на централните банки, което не е обявено като официално намерение. Немалка роля ще продължи да играе преструктурирането на валутните резерви на централните банки.Българските книжа в евро, които се търгуват на външните пазари, също повишиха доходността си. Емисията с падеж 2007 г. постигна доходност от 2.40% (при 2.27% преди седмица), а книжата с падеж през 2013 г. - от 3.26 процента. Доларовата емисия с падеж 2015 г. е с доходност 5.15% (срещу 5.06% преди седмица).Вътрешните емисии ДЦК като котировки са адекватни на бенчмарковите европейски книжа с индентична периодика, като премията в доходността е гъвкавият елемент. Може да се прогнозира, че в близките дни на пазара ще цари предпазливост в покупките. Десетгодишната емисия ДЦК е с доходност около 3.50%, а в понеделник (10 октомври) аукционът за петгодишни книжа ще покаже мястото им на пазара, но резултатът ще е около 3 процента. Деноминираните в евро емисии също коригираха леко цените си надолу. Облигациите с падеж 2010 г. са с ориентировъчна доходност около 3%, а книжата с падеж през 2018 г. - около 3.75 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във