Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА НАБИРАТ СКОРОСТ

Инвестиционните дружества от отворен тип стават все по-популярни у нас. Вложенията в тях вече се превръщат в предпочитана алтернатива пред банковите депозити. Това заяви изпълнителният директор на Ти Би Ай Асет Мениджмънт Стоян Тошев. Той отбеляза, че в инвестиционното дружество от отворен тип Ти Би Ай Евробонд, което се управлява от Ти Би Ай Асет Мениджмънт, са вложили средства дори пенсионери. За отбелязване е, че привилегията да инвестират в ценни книжа не се пада само на софиянци. Тошев поясни например, че Ти Би Ай Евробонд има акционери във Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора и други градове. Както може да се очаква, студентите се нареждат в първите редици на тези, които поверяват парите си на взаимен фонд да ги управлява. Обяснението е просто. Оскъдните доходи на българското население логично ограничават възможности за инвестиране в ценни книжа. Взаимните фондове дават шанс да се участва с малки суми и въпреки това риска да се диференцира. Тези дружества предлагат и изкупуват свои акции всеки ден. Освен това инвестират в ценни книжа парични средства, които са набрани чрез публично предлагане на акции, като по този начин рискът се разпределя. Според наблюденията на независимата консултантска компания Индъстри Уоч (Industry Watch) от началото на тази година спестовната активност на българите се е увеличила, но в същото време вложенията в банкови депозити нарастват с много по-бавен темп. За тази година българите са заделили над 5.4 млрд. лв., което представлява 15% от брутния вътрешен продукт. Според консултантската компания за последните пет години номиналният ръст на спестяванията се е увеличил с 85 процента. Ориентирането на вложителите към инвестиционните дружества не би трябвало да изненадва силно, тъй като доходността, която те могат да постигнат дори и ако се инвестира в нискорискови книжа, каквито са държавните, общинските, ипотечните и корпоративните облигации, понякога значително надвишава лихвите, начислявани върху депозитите. Например Ти Би Ай Евробонд очаква доходност до края на годината над 10 процента. В края на септември дружеството е вложило над 69% от активите си в държавни ценни книжа, над 7% в ипотечни облигации, 10% в корпоративни облигации, 3% в общински облигации и 10%, както изисква законът - в банкови депозити.Съвсем закономерно доходността съответства на риска на инвестицията. Освен това и процедурата на инвестиране би следвало да е по-лесна и разбираема. Впрочем подаването на поръчка за закупуване на акция отнема около 15 минути, а физическите лица имат нужда само от лична карта. Опростеният и бърз начин на закупуване на акции от инвестиционно дружество ще направи тези фирми още по-популярни. Именно затова финансовата група Ти Би Ай планира да създаде още две дружества с различен, по-доходен и по-рисков инвестиционен портфейл. Едното от тях ще излезе на пазара до края на годината. В България има четири инвестиционни дружества от отворен тип - това са Елана Еврофонд, Златен лев, Капман Капитал и Адванс Инвест. Златен лев е най-старото инвестиционно дружество от отворен тип. То е създадено през 1996 година. Към деветмесечието на тази година активите му са 4.6 млн. лева. От тях близо 2 млн. лв. са инвестирани в ценни книжа. Елана Еврофонд бе второто дружество, което се осмели да излезе на този пазар. То предпочита да инвестира в държавни ценни книжа. Адванс инвест атакува пазара през май тази година. За шестте месеца, откакто предлага свои книжа, то е реализирало 19.04% доходност на годишна база. Към 30 септември дружеството е инвестирало 79.68% от своите активи в акции, корпоративни облигации и компенсаторни инструменти, които се търгуват на Българската фондова борса. Сред тях има книжа на дружествата Инвестор БГ, Доверие Обединен Холдинг, Албена Инвест Холдинг и Благоевград БТ. Паричните средства и тримесечните банкови депозити на дружеството заемат 19.90% от неговия портфейл. Към деветмесечието на тази година Адванс инвест е приключило с печалба от 307.7 хил. лева. Капман Капитал е най-новото попълнение в отбора на инвестиционните дружества от отворен тип. То бе регистрирано през септември тази година и е със среден риск на инвестициите. До 40 на сто от набраните средства от дружеството могат да се инвестират в акции, като приоритет са тези, които се търгуват на българската борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във