Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ БОНОВЕ ЩЕ ПОЧАКАТ ДО ЕСЕНТА

Агенцията за приватизация продаде изцяло държавните пакети от 48 дружества в рамките на седмия централизиран търг, който се проведе на фондовата борса от 2 до 16 август. Само един от тях обаче бе мажоритарен. Сто процента от капитала на Агруасу, с. Първенец, бяха изтъргувани още първия ден, като за него бе договорена сумата от 299.99 хил. лв. - с 30 хил. лв. повече от определената минимална цена. На централизирания търг бяха предложени още три пакета по 100%, но към тях не бе проявен интерес. Това са Информационно-издателски център Импулс, Поморийски солници и Транскомплект, който бе продаден на шестия централизиран търг, но тогава купувачът отказа да плати заявената цена. Сред предизвикалите по-голям интерес предприятия бяха великотърновският производител на медицински помощни средства Момина крепост, Петър Караминчев,Химко и Марицатекс. От други пет дружества бяха изтъргувани само част от държавните акции. Централизираните търгове традиционно се очакват с нетърпение от притежателите на инвестиционни бонове. И това е напълно логично, като се има предвид, че те са единственото им поле на приложение. На седмия търг срещу бонове и компенсаторки бяха предложени 35 предприятия от общо 123. За изтъргуваните 53 дружества бяха договорени плащания за 520 515 лв. в непарични платежни инструменти и 776 530 реални лева. Така общият финансов резултат от раздържавяването на борсата, осъществено в периода 2-16 август, е близо 1.3 млн. лева. Той бе постигнат главно в първите няколко дни, след което търговията почти замря. Държавните акции, които не успяха да си намерят нов собственик, ще се появят отново на фондовата борса, на следващия централизиран търг, но на по-ниска цена. При някои от тях тя ще е една стотинка. Този ход стана практика на Агенцията за приватизация и е напълно възможно именно това да възпира инвеститорите да купуват, изчаквайки по-изгоден момент. Следващият търг най-вероятно ще бъде обявен през есента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във