Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Играчите очакват изненади

Гено Тонев

Портфолио мениджър

УД "Юг Маркет фонд мениджмънт" АД

 

Както се очакваше, публикуването на шестмесечните финансови отчети раздвижи търговията с български акции. През последната седмица инвеститорите имаха едно основна задача и тя бе да проверяват значително по-често комуникационните канали, чрез които се оповестяват данни за бизнеса на публичните компании. Въпреки че до четвъртък сутринта все още не бяха публикувани отчетите на най-големите борсови дружества, емоции за инвестиращите на БФБ не липсваха. Силното представяне на компаниите в групата "Стара планина холд" не бе изненада, но това не попречи на играчите да продължат да им гласуват доверие с готовността си да плащат все по-висока цена за дял от бизнеса на холдинга. Добрите резултати за полугодието и оптимистичните прогнози  на мениджмънта доведоха акциите на "М+С Хидравлик" до цени от 8.40-8.45 лв., тези на "Елхим-Искра" до 1.49 лв., на "Хидравлични елементи и системи" до 5.70-5.75 лв., а на "Стара планина холд" - до 8.60-8.65 лв. за един брой.

Предварителните данни за дейността на една от най-големите публични компании у нас - "Монбат" АД, върнаха цените на акциите й до нивата от 11.40-11.50 лв., откъдето седмица по-рано поеха рязко надолу при сравнително големи обеми на търговия. От големите и представителни дружества на борсата ни производителят на акумулатори е единственият, който е публикувал конкретни данни за дейността си от началото на годината, макар и в телеграфен стил - приходи, печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) и печалба преди данъчно облагане.

Въпреки по-активната търговия през седмицата борсовите индекси през последната седмица остават почти без промяна. След малко повече от час борсова търговия в четвъртък почти всички официални индекси на БФБ регистрират близки до нулата изменения на седмична база. Единственото изключение бе BGTR30 с ръст от 0.80% до 545.78 пункта.

В основата на по-активната търговия през седмицата бяха книжата на "Химимпорт" (1.71-1.74 лв.), "Софарма" (4.85-4.88 лв.), "Сирма груп" (1.09-1.15 лв.) и "Доверие обединен холдинг" (2.01-2.04 лв.). В сряда към тази група се присъединиха и акциите на "Синергон холдинг", които успяха да поскъпнат с около 12 на сто до над 1.30 лв. за дял. Причина за резкия скок бе публикуваният финансов отчет, който показа изненадваща печалба от 7.878 млн. лв. в резултат на разпределен дивидент от едно от дъщерните на холдинга дружества.  Това, незнайно защо, събуди очаквания за дивидент и за акционерите на компанията майка, въпреки че тази дума изглежда табу за мениджмънта през последните десетина години. Така или иначе печалбата си е факт и, ако приемем, че дори хора като мажоритарния собственик на "Синергон" могат да се променят, новината би трябвало да радва инвеститорите в бившия приватизационен фонд. Засега.

В сектора на недвижимите имоти най-активно продължиха да се търгуват акциите на "Адванс терафонд" АДСИЦ АД (2.19-2.20 лв.) и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (2.25-2.255 лв.), макар цените им отново да не отчитат особени изменения през последните дни.

През седмицата бе отключена  и последната врата, спираща застрахователя "Булстрад ВИГ" АД да напусне групата на публичните компании. Комисията за финансов надзор разреши публикуване на търгово предложение към миноритарните акционери при цена от 44.78 лв. за акция. Така до няколко месеца третият по приходи застраховател в България ще напусне фондовата борса, само че през задния вход. Не че ще бъде особена загуба по отношение на търговията, макар "виновни" за това да не са инвеститорите - свободните за търговия акции са символичен обем. И все пак, след предстоящото отписване на "Евроинс" АД, още тази година борсата ни може да остане без представител на застрахователния сектор. Перспективите някое от останалите дружества от сектора да листне книжата си клонят към нула, така че в това отношение пазарът ни става с една идея по-непривлекателен както за местни, така и за чуждестранни инвеститори.

 

Материалът не представлява препоръка за покупка и/или продажба на ценни книжа. Авторът и негови клиенти притежават и/или търгуват с компенсаторни инструменти и акции.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във