Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЯПОНСКИЯТ РЕЙТИНГ ДОНЕСЕ САМОЧУВСТВИЕ, НО НЕ И ПАРИ

Цените на глобалните български облигации претърпяха значителни корекции през периода след рязкия спад на десетгодишните американски и германски облигации. В средата на седмицата японската рейтингова агенция JCRA повиши кредитния рейтинг на България до ВВВ - за външните облигации и ВВВ за книжата по вътрешния дълг. Информацията беше предварително изконсумирана от пазара и не даде никакво отражение върху цените им. Корекцията бе най-малка за книжата от емисията с падеж 2007 г. - котировките им достигнаха до 109.70-110.20 евро за 100 евро номинал. По-значителен беше спадът на цените на дългосрочните емисии - тази с падеж 2013 г. достигна до 109.45-109.75 евро, а емисията с падеж 2015 г. - до 117.00-117.50 щ. долара.Рисковата надбавка, с която се търгуват нашите книжа, се увеличи с 4-5 базисни пунка, като се движеше в рамките на 216-222 базисни точки над суапа. Търговията с български брейди облигации беше спокойна. В унисон с общата тенденция на пазара цените им се понижиха с около 50 цента и в края на периода се търгуваха на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - по 95.40 - 95.90 щ. долара; облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) срещу 96.75-97.25 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 96.50-97.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.С вътрешната емисия, деноминирана в евро, на практика нямаше реална търговия през периода. Поради движението на цените на глобалните ни облигации котировките се понижиха до 101.50-102.30 евро за 100 евро номинал.Търговията с ипотечни и корпоративни облигации беше слаба през периода. Беше регистрирана сделка само с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка за общ номинал 30 000 евро при доход 6.60 процента.Българска пощенска банка емитира чрез частно пласиране тригодишни облигации с номинал 10 млн. евро и при годишна доходност 5.625 процента. Това е втора емисия от ипотечна облигация, която банката издава.ЗУНК-облигациите се търгуваха сравнително слабо през периода. На пазара те се търсят при нива 86.25-86.375 щ. долара за 100 щ. долара номинал, но на тези цени няма достатъчно предлагане. От 1 юли купоните по ЗУНК-облигациите се промениха от 1.68034 на 1.26279% за доларовите, и от 3.21242 на 2.44267% за деноминираните в евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във