Банкеръ Weekly

Пари и пазари

И ВСЕ ПАК ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ ИМАТ ШАНС

Компенсаторните инструменти реагираха с голямо закъснение на продажбата на Св. св. Константин и Елена. Независимо че при сделката бяха изхабени над 6% от общото количество бонове на пазара и цената на 66 милиона бона най-вероятно е била над 25%, през изминалата седмица боновете падаха и във вторник достигнаха до 22.35 процента. След това явно бе осъзнато, че при обемите, които се търгуват на ниските нива (по 100-200 хиляди бона на ден), трудно ще се съберат значителни количества компенсаторни инструменти и инвеститорите започнаха да покачват покупните цени. Обръщането на тренда дойде едва в четвъртък, когато няколко конкуриращи се инвестиционни посредника започнаха да изкупуват всички предложени на пазара бонове и записи. Това доведе до бързо покачване на цената им и тя достигна до 23.50 процента.Няколко са факторите, които ще окажат влияние върху цената на книжата през следващата седмица. Акциите на дружествата от пул Пампорово ще бъдат качени за приватизация на фондовата борса от инвестиционен посредник Брокерс груп. Това е първата му сделка с Агенцията за приватизация и най-вероятно е подходил доста пестеливо при определянето на цените на акциите за продажба, за да успее да продаде успешно всички акции. В пула има няколко пакета, които биха привлекли вниманието на портфейлните инвеститори. Най-големият е от Сердиком - 14 на сто от капитала му, от капитала на Пампорово се предлагат 10 на сто от капитала му. Като брой акции обаче най-голям е предлаганият пакет от Алкомет - 253 813 акции. За първите два пакета интерес вероятно ще проявят и фирми, свързани с Мултигруп.По-голямата част от боновия ресурс, събран за Св. св. Константин и Елена обаче, най-вероятно ще бъде запазен за участие в пул Енергетика. Именно акциите от този пул и евентуалната поява и на други желаещи да придобият 49-процентни дялове от дружествата от пула ще е вторият фактор, който ще тласка цените в посока нагоре.В зависимост от това как тези два фактора ще променят съотношението между търсенето и предлагането на бонове, са възможни два сценария за краткосрочно поведение на цените. При високо търсене и силна конкуренция цената ще пробие критичното ниво от 24.50% и ще се устреми към пробата на нивата над 27 процента.При недостатъчно търсене обаче цената ще спре да расте най-вероятно около нивото 23.50-24.30% и ще започне нов краткосрочен спад под предишното дъно от 22 процента. Добрите нива за покупка ще бъдат около 21%, откъдето най-вероятно ще започне дългосрочно поскъпване на компенсаторните инструменти с намерението котировките да се върнат над достигнатите пикови стойности през миналата година - 27 процента.Независимо от всички черни мисли, които внушават на притежателите на компенсаторни бонове и записи, основната дългосрочна тенденция на цената им е в посока нагоре, защото с всяка сделка наличните бонове ще стават все по-малко и купувачите ще се принуждават да придобиват книжа на все по-високи нива, защото независимо от цената им те ще останат най-евтиното платежно средство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във