Банкеръ Weekly

Пари и пазари

И ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ЩЕ ЧУКАТ ШАРЕНО ЯЙЦЕ

Изминалата седмица се характеризираше с леко покачване на цените на източноевропейските книжа, в това число и на българските еврооблигации. Книжата, деноминирани в евро, отбелязаха слабо повишение и се търгуваха при доход 6.82-6.90% (за тези с падеж 2007 г.), и при 7.95-8.03% за облигациите с падеж 2013 година.Най-съществено повишение на цените постигнаха българските еврооблигации с падеж 2015 година. Цената им се повиши с около 1.50 щ. д. за 100 щ. долара номинал в сравнение с предшестващата седмица, като се търгуваха при доход 8.68-8.89 процента. През следващата седмица във връзка с предстоящите празници очакваме търговията с еврооблигации да е сравнително спокойна, без значителни промени в цените.На борсата не бяха регистрирани сделки с облигации на Първа инвестиционна банка. Причина за това е първичното частно пласиране на ипотечни облигации на Българска пощенска банка, което стартира на 22 април.Очаква се да започне и първичният публичен пласмент на корпоративни облигации на Обединена българска банка, деноминирани в левове. Търговията със ЗУНК-облигациите беше слаба. През седмицата бяха регистрирани сделки за около 1 900 000 долара. Цените се задържаха в интервала 79.75 - 80.50 щ. долара. Българските брейди облигации отбелязаха повишение. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 89.50-90.00 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 91.50-92.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.50-92.00 щ. долара. През следващата седмица очакваме цените да се задържат на тези нива или слабо да се понижат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във