Банкеръ Weekly

Пари и пазари

И ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ЩЕ ЧУКАТ ШАРЕНО ЯЙЦЕ

Изминалата седмица се характеризираше с леко покачване на цените на източноевропейските книжа, в това число и на българските еврооблигации. Книжата, деноминирани в евро, отбелязаха слабо повишение и се търгуваха при доход 6.82-6.90% (за тези с падеж 2007 г.), и при 7.95-8.03% за облигациите с...
Facebook logo
Бъдете с нас и във