Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ ДВИЖАТ СОФИКС НАГОРЕ

Летните месеци традиционно се характеризират с намаляване на търговията. Тази година не направи изключение. Търгуваните обеми през юни и юли паднаха значително, като броят на сделките с основни акции се сви с около 25% спрямо периода март-май. Август едва ли ще наруши тази тенденция. Вероятно още след приключването на корекциите на цените, породени от шестмесечните финансови отчети, сделките като количество и обеми отново ще намалеят.Участниците на пазар продължават да са оптимистично настроени и излишъкът на пари в портфейлите движи цените нагоре, докато предлагането на качествени акции намалява. Индексът СОФИКС продължава поредицата си от рекорди и в началото на август отбеляза ниво от 530 точки. Най-голям принос за това имат акциите на химическите дружества. Ентусиазмът и малкото останали свободно търгуеми акции на Нефтохим помогнаха за кратко време те да достигнат до забравената от пет години стойност от 17 лева. Подобен резултат се получи и при Петрол, чиито книжа поскъпнаха, и сделките с тях вече се сключват на равнища над 3.20 лева. Увеличаването на приходите и печалбата на Неохим с над 20 % доведе до още по-значително поскъпване на неговите акции, които достигнаха до 9 лева. Единственото разочарование бяха книжата на Оргахим, чиито шестмесечни финансови резултати не оправдаха очакванията и цената им се понижи до 21.75 лева.Притежателите на акции в двете основни цигарени компании - Благоевград БТ и София БТ, спечелиха, тъй като след получаването на значителни дивиденти те започнаха да се търгуват на малко по-високи нива. Сделките с книжа на благоевградското дружество се сключваха на цена около 125 лв., а с тези на софийската фабрика - на равнище от 135 лева.Акциите на финансовите компании също се радваха на инвеститорски интерес. Книжата на Централна кооперативна банка поскъпнаха до 3.50 лв. при значителен интерес от сравнително широк кръг инвеститори. Основното количество от тях се разменяше за 3.30 лева. Акциите на ДЗИ също са близо до рекордни стойности, след като преодоляха нивото от 22 лева.Туристическите компании изглеждат позабравени, а и лошият сезон и неадекватната промоционална ценова политика в пиковия за морски туризъм месец водят до отдръпване от книжата им. Раздаването на една безплатна акция от страна на Доверие Обединен Холдинг предизвика рязък спад на търговията. Причината е, че в момента по тази позиция могат да продават основно портфейлните инвеститори, а те не горят от желание да се разделят с тези книжа, които явно са във възходящ тренд. Липсата на предлагане доведе до покачване на цените и сделките се сключваха при цена от 1.48 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във