Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГРИЙНСПЪН РАЗМЪРДА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

Основният фактор, който оказа влияние върху цените на българските еврооблигации, беше нивото на лихвите по еврото и щатския долар. Лихвените нива се повишиха през втората половина на периода след изказването на Алън Грийнспън за очакваното ниво инфлацията, за растежа на БВП и за състоянието на икономиката. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни, остана непроменена.Повишението на лихвените равнища по еврото и долара доведе до понижение на цените на българските облигации. Емисията с падеж 2007 г. понижи цената си с 10-15 евроцента и в края на периода се търгуваше при нива от 108.65-108.90 евро. Понижението при по-дългосрочните емисии беше с 30-50 цента, като търговията при тях приключи съответно при цени 125.35-125.85 евро за облигациите с падеж 2013 г. и 127.00-127.50 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Единствените български брейди облигации - с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's), се търгуваха доста активно и през тази седмица. Цената им се повиши още с около 10 цента и достигна до 100.60-100.75 щ. долара. При тези нива на пазара се появиха продавачи и търговията се задържа при тези цени.Търговията при външните корпоративни облигации беше сравнително слаба през периода. Нямаше раздвижване на цените на облигациите на Мобил Тел и Първа инвестиционна банка, които се котираха на нива съответно 105.50-106.00 евро и 103.50-104.00 евро. Малко по-високо се търгуваха облигациите на Европейската инвестиционна банка на нива от 104.85-105.375 евро. Търговията с корпоративни и ипотечни облигации на борсата беше доста активна. През периода се сключиха сделки с книжа на осем от емисиите в обращение, които са доста разнообразни. Регистрираните сделки бяха със следните параметри: облигации от Първата емисия на ЮНИОНБАНК - номинал 202 000 евро при доходност от 6.00% ; облигации от Втората емисия на ЮНИОНБАНК - номинал 10 000 евро при доходност от 6.60%; облигации от Третата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 1 млн. евро при доходност от 5.25%; облигации от Четвъртата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 11 000 евро при доходност от 4.75%; корпоративни облигации на Обединена българска банка - номинал 500 000 лв. при доходност от 3.85%; облигации на ПроКредит банк - номинал 334 000 лв. при доходност от 5.20%; облигации на СИБАНК - номинал 10 000 евра при доходност от 7.00%; и ипотечни облигации на Обединена българска банка - 8000 евро при доходност от 4.45 процента.При вътрешните емисии в евро търговията беше слаба. Основната причина е липса на предлагане на пазара. Котировките се задържаха без промяна на нива съответно 109.65-110.50 евро за облигациите с падеж 2010 г. и 111.50-112.50 евро за тези с падеж през 2018 година.През периода нямаше реална търговия със ЗУНК-облигации и цените им се задържаха на достигнатите нива от предходната седмица.Министерството на финансите обяви поредната подписка за замяна на доларовите ЗУНК-облигации срещу деноминирани в евро. Заявките за участие ще се приемат от 22 до 28 февруари, а самата замяна ще се извърши на 8 март по курс EUR/USD валиден за 2 март. Последните няколко подписки не впечатлиха притежателите на ЗУНК-облигации, деноминирани в щатски долари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във