Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГРАДУСЪТ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР СЕ ПОВИШИ

Синоптиците предрекоха в началото на седмицата горещи и слънчеви летни дни с постепенно покачване на температурите. Ситуацията на паричния ни пазар ги последва. Разликата е, че градусът на напрежението се измерва не по скалата на Целзий, а с лихвени проценти. В началото на работната седмица търговските банки разполагаха с 430 млн. лв. по сметките си в БНБ. Тази сума е достатъчна както за обслужване на междубанковите разплащания на самите банки и на техните клиенти, така и за поддържане на минималните задължителни резерви. Лихвените нива, при които се търгуваха еднодневните депозитни сделки в понеделник, гравитираха около 2 процента. Едноседмичният и едномесечният период се договаряха съответно при 3.4 и 3.7% на годишна база. В четвъртък общата сума на авоарите в БНБ, на които можеше да разчита банковата система, беше спаднала с над 100 млн. лева. С останалите около 300 млн. лв. дилърите трябваше да посрещнат плащането на над 200 млн. лв. ДДС, на данъка върху печалбата и на общинския данък, както и да поддържат оптимална левова ликвидност и за другите междубанкови преводи на своите клиенти, без да нарушават изискванията за минималните задължителни резерви. С наличните ресурси тази задача беше неразрешима. Отнякъде трябваше да се влеят свежи левове в банковата система. Единият начин е хазната да преведе едновременно левове по сметките на бюджетните организации и на техните контрагенти, поддържани в търговските банки, а другият е банките да скъсят дългите си позиции в евро за сметка на българския лев. Продажбите на европейската валута трябваше да стават само ако краен купувач е БНБ, защото в противен случай левовете нямаше да влязат в банковата система, а само щяха да сменят притежателя си. Към 14-о и 15-о число на месеца юридическите лица трябва да са превели дължимите ДДС, данък върху печалбата и данък за общините. Ето защо банките продадоха евро на Централната банка с вальор 12 юли с цел да си подсигурят видимия недостиг на левова наличност. Изборът им не беше богат, като се има предвид, че котировките купува на БНБ за 1 евро са фиксирани на 1.954605 лв. и продава на 1.95583 лв., а търговските банки купуваха европейската валута при 1.9460 и продаваха при 1.9461 лева. Набавянето на левове за кратки периоди чрез междубанкови депозити в края на седмицата вече можеше да стане при около 5% за овърнайт и 10% за една седмица. Среднодневните обороти останаха стабилни на 65 млн. лева. В началото на идната седмица лихвените нива по най-търсените овърнайт сделки най-вероятно ще се повишат до не повече от 10 процента. Нека да не забравяме, че дилърите преживяха подобна драма, когато плащаха данъци в средата на юни. Много от тях сега са подготвени за предизвикателството, но други не са. В понеделник (8 юли) Министерството на финансите пусна на пазара нова емисия държавни ценни книжа. Тя е петгодишна, с купон 6.5% и с дата на издаване 10 юли. Начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, смятано от датата на емисията, като с последното ще се погаси и главницата. Общото й количество е 90 млн. лева. Сега се продадоха 25 млн. лв. от тях, а оставащите 65 млн. лв. ще бъдат предложени за реализация също на аукционен принцип: на 12 август - 20 млн. лв., на 7 октомври - 25 млн. лв., и 11 ноември - 20 млн. лева. Подадените от дилърите на 8 юли поръчки за участие бяха за общо 38 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална доходност бяха в много широкия диапазон от съответно 5.78, 6.55 и 6.76 процента.На 15 юли БНБ, по поръчка на финансовото министерство, ще проведе аукцион за продажбата на седемгодишни лихвоносни ДЦК. Това ще е първият от поредицата търгове, чрез които трябва да се пласират общо 70 млн. лв. номинална стойност от тази емисия. Тя е от отворен тип, т.е. всеки продаден номинал след първичната продажба ще се добавя към него до достигане на общото количество. Лихвите ще се начисляват при 7% на годишна база върху номинала и ще се изплащат на всеки шест месеца. При последния аукцион за продажбата на седемгодишна емисия беше достигната средна годишна доходност от 7.1 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във