Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГОДИШНИЯТ ДАНЪК ПАК ИЗСМУКА РЕЗЕРВИТЕ

Дилърите на междубанковия паричен пазар вече тръпнат в очакване какво ще се случи в края на март, когато фирмите трябва да преведат годишните изравнителни вноски за данък върху печалбата за предишната финансова година.Тук е мястото да се припомни, че в края на март 2003 г. общите наличности в банковата система намаляха с около 160 млн. лв. именно защото парите отидоха в хазната под формата на дължими налози за предишната година. В момента банките ни разчитат едва на 340 млн. лв., които много бързо могат да се стопят до 200 млн. лева. А това ниво вече е критично както за ликвидността в системата, така и за поддържането на минималните задължителни резерви, за които поредният едномесечен период на регулиране изтича на 3 април. Явно част от банките ще се принудят да продават евро на БНБ срещу левове с цел да си набавят нужния им свеж левов ресурс. През тази работна седмица оборотите на междубанковия паричен пазар бяха сравнително високи. Те бяха 150 млн. лв., с което значително надвишават скромните 80 млн. лв., реализирани по същото време миналата година. Въпреки това лихвите по еднодневните междубанкови левови депозити се движеха в разумните граници между 1 и 2% на годишна база. Такива са и лихвените проценти по предоставени средства съответно в щатски долари и в евро на международните финансови пазари. Едноседмичните сделки се договаряха при нормалните нива от 2.8%, а едномесечните - при около 3% на годишна база. Още през първите три работни дни на следващата седмица, които са и последни за март, Министерството на финансите е планирало в единната бюджетна сметка, поддържана при БНБ, да постъпят около 170 млн. лева. Това са авоари, които бързо ще излязат от банковата система и на които не може да се разчита при управление на левовата ликвидност. Ето защо ще е добре търговските банки да предвидят източници за набавяне на свеж левов ресурс, с който да запълнят нарасналите си нужди от парични средства. В противен случай ще станем свидетели на временно ликвидно затруднение в банковата система. Възможно е еднодневните депозити да се търгуват в широките граници от 5 до 15% на годишна база, а едноседмичните - при около 10 процента. На 29 март БНБ ще проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Министерството на финансите предлага за пласиране на първичния пазар на ДЦК книжа с такава срочност в края на всеки месец, като достигнатата средна годишна доходност се приема автоматично за основен лихвен процент. Общото количество на емисията ще е, както обикновено, с номинална стойност от 12 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във