Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГЛОБАЛНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ЗАВЪРШИХА ГОДИНАТА СЪС СПРИНТ

В началото на седмицата рейтинговата агенция Moody's промени перспективата по кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. Тази новина се отрази на цените на глобалните ни облигации, но цените на брейди книжата ни останаха непроменени.През периода търговията беше сравнително слаба. Цените на българските брейди облигации се задържаха на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) 92.50 - 93.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 94.75 - 95.25 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 94.75 - 95.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Промяната в перспективата на кредитния рейтинг на България и спадът в доходността по дългосрочните немски и американски книжа дадоха отражение на глобалните ни облигации. Търговията с тях беше активна през периода, като търсенето имаше превес над предлагането.Деноминираната в евро емисия с падеж 2007 г. се повиши с около 50 базисни пункта и цената продава достигна до 107.00 евро за 100.00 евро номинал. Цената на книжата от емисията с падеж 2013 г. се повиши с около 1.00 евро за 100.00 евро номинал, като в края на периода се търгуваше на нива 104.75-105.25 евро за 100.00 евро номинал.Книжата от глобалната емисия, деноминирани в долари, също отбелязаха покачване. Цената им се повиши с около 50 базисни пункта, а търговията с тях приключи на нива от 109.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.В последната работна седмица за борсата не бяха сключени сделки с корпоративни и ипотечни облигации. От тях се интересуват крайни клиенти и институционални инвеститори и без съмнение търговията с тях ще бъде подновена от началото на следващата година. В края на годината на пазара има слабо търсене на ЗУНК облигации. Цените им се понижиха с 50-75 базисни пункта, като достигнаха до нивата от 82.25-83.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във