Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГЕРМАНИЯ ОЧАКВА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

От всички страни в Европейския съюз през последните десет години Германия има най-голям строителен пазар (и като инвестиции, и като извършени строително-ремонтни работи). Затова и състоянието на този бранш в Европа до голяма степен се определя от състоянието на германските строителни предприемачи. От три години насам обаче резултатите в отрасъла не са добри.През 2003 г. обемът на жилищното строителство в Германия постепенно се стабилизира, но за времето 1999-2002 г. регистрира спад от 12% в сравнение с периода 1990-1994-а. Това означава с 6 млрд. евро по-малко извършени строителни работи през 2002 г. спрямо 2001-ва и с 1-2 млрд. евро по-малко през 2003-а в сравнение с предишната година. От пет години в страната се извършва строителство средно за около 138 млрд евро. Най-голям спад има при изграждането на многоетажни жилищни сгради и еднофамилни къщи. Единственият сектор, който през 2003 г. показа стабилност и растеж, е свързан с модернизацията и ремонта на сгради в Западна Германия. Силно негативно влияние върху бранша оказва и ограничаването на реконструкцията и санирането на панелните жилища, намиращи се основно в източните провинции на държавата. След 1996 г. работите в този сегмент са намалели осезателно - с 20 млрд. евро.Ситуацията на пазара в Германия налага на строителните фирми активно да търсят нови подходи към купувачите, за да могат ако не да увеличат, то поне да стабилизират продажбите си. В това отношение повечето от тях днес се ориентират към особено актуалните за европейския потребител изисквания -например икономията на енергоресурси при отоплението на жилищата и влагането на екологично чисти материали. Именно въвеждането на последните научни постижения в тази сфера допринесе през миналата година за стабилизирането на продажбите, подчертават специалистите. При гъвкавата и ориентирана към пазарното търсене философия на строителите в Германия прогнозите за 2004 г. са оптимистични. Очаква се обемът на строителните работи да е около нивото от 2003 г., като най-голям ще е интересът към новопостроени еднофамилни къщи. Предполага се, че инвестициите в отрасъла ще нараснат най-малко с 2.4 процента. Повече ще са и средствата, вложени в санирането на панелни сгради, което ще доведе до увеличаване на продажбите на този тип жилища до нивата от 1996 година.Инвестиции в жилищни сгради в Германия в млрд. евроГодина Инвестиции2000 142.32001 131.52002 130.42003 130.0Забележка: Източник - Статистическа федерална служба на Германия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във