Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФРОНТ ОТ ВИСОКИ ЛИХВИ МИНА ПРЕЗ ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

Фронт с ниско атмосферно налягане премина над страната през седмицата и допринесе за понижаване на температурите и увеличаване на валежите. Налягането на паричния ни пазар обаче бе високо под въздействието на високите лихви. В понеделник банките разполагаха с около 500 млн. лв. по сметките си в БНБ. Тази сума е предостатъчна за осъществяване на разплащанията в системата. В средата на седмицата някои от големите корпоративни клиенти на банките предприеха масирани продажби на валута с дата на трансфера 30 май. Целта на транзакциите беше да си набавят необходимите количества левове, с които да издължат данъка върху получените дивиденти. Сделки с Централната банка не бяха регистрирани, което показва, че количеството левове, с които разполагат банките, се запази на същото ниво. Друга част от големите данъкоплатци разполагаха с необходимите им за целта авоари по левовите си разплащателни сметки в обслужващите ги търговски банки. Сумите, които бяха над 100 млн. лв., трябваше да постъпят в сметките на финансовото ведомство до края на май. Ето защо почти през цялата седмица лихвените нива се задържаха ниски, но в края на периода дадоха път на високия лихвен фронт. Така най-ликвидните еднодневни депозитни сделки, които в началото на седмицата се договаряха при 1.2-1.4%, в петък вече се търгуваха при 1.80-2.00% на годишна база. Въпреки това инвестициите от щатски долари в овърнайт депозити останаха сравнително по-изгодни, защото можеха да се предоставят при 1.8 процента. По-ниската доходност по левовите вложения бе основната причина повечето от търговските ни банки да поддържат резервите си при БНБ приоритетно в български левове. На еднодневен депозит еврото се предоставяше срещу 3.2 процента. Допълнителен елемент на напрежение сред дилърите внесе и изискването до 3 юни те да поддържат по сметките си в БНБ салда, по-големи или равни на минималните задължителни резерви.Сделките за срок от една седмица се сключваха на относително стабилното ниво от около 2.2 процента. Депозити в левове за срок от един месец на междубанковия паричен пазар можеха да се договорят в широкия диапазон между 3 и 4%, в зависимост от сумите и контрагентите. Среднодневните обороти останаха в рамките на нормалните 70 млн. лв., което заедно с относително стабилните лихвени равнища навежда на извода, че междубанковият паричен левов пазар е в отлична левова ликвидност. На 3 юни БНБ ще проведе аукцион за продажба на тримесечни ДЦК. Емисията е безлихвена, а общото количество, което се предлага, както обикновено е 12 млн. лева. Плащането на закупените държавни облигации ще се осъществи на 5 юни. Дотогава първите суми от предвидените общо 230 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии, ще са постъпили в банковата система. Левовата ликвидност на първичните дилъри отново ще е отлична, което е гаранция за успешната реализация на емисията. Нека да си припомним, че последният аукцион, на който се продадоха седемгодишни книжа, беше на 13 май. От друга страна, сконтовите емисии стават все по-редки. Единственият ярък представител от тях са именно тримесечните ценни книжа, които се пласират всеки месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във