Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФОНДОВИТЕ МЕНИДЖЪРИ СТРАНЯТ ОТ РИСКА

Мениджърите на парични средства стават все по-предпазливи, не желаят да поемат големи рискове и инвестират предимно в краткосрочни активи, показва октомврийското проучване на щатската инвестиционна банка Мерил Линч. Сборният индикатор Стената на безпокойство (Wall of Worry), който следи промените в рисковите нагласи и нивата на краткосрочните и високоликвидни вложения, е на най-високото си от три години насам равнище. Главният стратег на Мерил Линч Дейвид Бауърс отдава засилената нервност на мениджърите на по-ниската световна ликвидност, провокирана от продължаващото повишение на основните лихви в САЩ.
Бауърс отбелязва, че 75% от анкетираните 311 мениджъри на фондове, които управляват активи в размер на 1 трлн. щ. долара, очакват степента на колебанията на пазара на акции да се повиши през идните 12 месеца. Същевременно те съкращават срочността на инвестициите и повишават вложенията си във високоликвидни активи.
Съдейки по проучването, все повече инвеститори се отказват да влагат пари в акции на щатски компании и се преориентират към японски ценни книжа. Основната причина за наблюдаваната промяна са опасенията, че корпоративните печалби в САЩ ще намалеят. Те се подкрепят и от последните данни на американското финансово министерство, че през август чуждестранните инвестиции в щатски акции са се увеличили едва с 3.8 млрд. щ. долара. В същия момент 63% от анкетираните смятат, че акциите на японските фирми ще продължат да поскъпват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във