Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фондовете не се боят да рискуват

Облигациите са сред атрактивните възможности за инвестиция още от началото на тази година. Само шест от договорните фондове с вложения в дългови книжа (от общо 17) са на загуба. Вследствие на това е нараснала и нетната стойност на активите им, показва проучване на в. "БАНКЕРЪ". Тези колективни схеми не притежават в портфейлите си високорискови инвестиции, но вложенията им на външни пазари и ниската ликвидност на българския капиталов пазар в момента не им позволява да постигнат по-високи резултати. Останалите фондове обаче са успели да направят по-добра подборка от облигационни емисии и върнаха на клиентите си с "лихва" дадените им за управление пари. Просто мениджърите им бяха предвидливи и  "не сложиха всички яйца в една кошница", а  разпределиха риска в различни типове финансови инструменти на капиталовия пазар.

Интересът към  фондове, инвестиращи в облигации, е заради предпочитанието им към по-нискорискови активи. Но  заедно с това взаимните фондове имат редица предимства за клиента - от една страна, предлагат по-висока възвръщаемост в сравнение с традиционните депозити, като доходите от тях са освободени от данък. Също така  инвестицията е достъпна във всеки един момент и не на последно място  фондовете са подходящи за клиенти, които не се занимават професионално с инвестиции, но биха искали и те да опитат плодовете на борсовите печалби.

Инвестицията във взаимни фондове позволява редовно да спестяваме част от средствата си с индивидуално подбрана стратегия, съобразена с индивидуалния бюджет и рисков апетит. Това е и причината подобен тип инвестиция да привлича все повече клиенти, които търсят начини за активно управление на спестяванията си.

България все още стои сравнително назад в класацията по популярност на този тип инвестиция  (около 2.5%), като се нарежда на предпоследно място в Европа според проучване на Европейската асоциация по управление на активите (ЕFAMA). Този процент е значително по-висок в други европейски държави, като например във Франция, Дания, Белгия (над 30%), но показателите сочат, че все повече хора се възползват от предимствата на взаимните фондове.

Единадесет управляващи дружества у нас са обогатили портфейлите си с общо 17 колективни схеми с фокус облигации (при общо 126 лицензирани у нас), според данни от Българската асоциация по управление на активи. А фактът, че някои от фондмениджърите имат и по повече от един такъв фонд, е показателен за интереса на българите към тях. Само от началото на тази година с над 400 хил. лв. са се увеличили портфейлите на фондовете, инвестиращи в облигации. Сумата, която те управляват, достигна 439 млн. лева. А това са около една трета от всички привлечени пари в сектора за управление на активи.

Най-ниска възвръщаемост на клиентите си от началото на годината е донесъл фондът на "ДСК Управление на активи" - "Стандарт". Той отчете  загуба от 0.95 на сто. Управляващото дружество инвестира акумулираните средства преимуществено във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Дяловете на "ДСК Стандарт" са подходящи за много широк кръг инвеститори: както за физически лица, разполагащи с ограничени доходи, поради което те не могат да поемат значим инвестиционен риск, така и за юридически лица с големи финансови възможности, които желаят част от имуществото им да представлява сигурна инвестиция, носеща доход, съизмерим с дохода от банков депозит, или желаят диверсификация на ниско рисковите им инвестиции.

Не могат да са доволни за момента и клиентите на "ЕЛАНА Фонд Свободни пари" (-0.06%), "Инвест Консервативен фонд" (-0.04%), "Инвест Облигации" (-0.04%) и "ДСК Евро Актив" (-0.01%).

Тези фондовете обаче запазват шансове да обърнат негативния за момента тренд. Те са на загуба, но тя е малка и те биха могли да преминат в групата на печелившите схеми до края на 2019-а. Пазарът за управление на колективни схеми остава отворен за нови инвеститори. В крайна сметка изборът между двата финансови продукта - влог и договорен фонд, ще бъде в полза на алтернативата, която осигури по-висока доходност. След като лихвите по депозитите устойчиво вървят надолу,  конкуренцията може да размести допълнително парите у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във