Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФОНДОВЕТЕ НАТИСКАТ ДОХОДНОСТТА

Американските книжа се раздвижиха в четвъртък (28 юли) след данните за седмичната безработица. Двугодишните облигации са близо до най-високите си нива от четири години насам. По-дългосрочните книжа понижиха леко цената си и кривата на доходностите стана по-равна.В Щатите се очаква при всяко заседание на ФЕД да има увеличение на лихвите с по 0.25% и част от играчите на пазара спекулират с настроението на пазара. В случай че наистина настъпят изменения в лихвената политика, може да се очакват силни движения в котировките на книжата.Доходността на десетгодишните американски държавни облигации е от порядъка на 4.20%, а при тридесетгодишните е 4.42%, което е силно понижение спрямо нивата от преди седмица.В Европа положението е по-установено в сравнение със САЩ. Тригодишните облигации се търгуват при доходност 2.35%, а десетгодишните - при 3.23% (при около 3.28% преди седмица). Доходността на тридесетгодишните книжа е 3.72 процента.Очакванията на някои играчи, че вътрешната парламентарна криза ще повлияе на пазара на държавните ни облигации, не се оправдаха. Въпреки консервативния характер на инвеститорите външните държавни облигации, деноминирани в евро, следваха общата пазарна логика и доходностите им не се промениха чувствително, а за очакваното повишение предвид държавния риск изобщо не може да става и дума.Облигациите с падеж през 2007 г. стигнаха доходност около 2.40%, емисията с падеж 2013 г. - 3.40%, а доларовите книжа с падеж 2015 г. - около 5.00 процента.На вътрешния пазар положението е непроменено. Емисията, деноминирана в евро с падеж 2010 г., се търгува съответно на нива от 110.70 евро за 100 евро купува, а по-дългите книжа - за 118.00 евро за 100 евро.Реално е много трудно да се очаква, че ще има продавачи при тези цени. Освен банките с особена сила фондовете натискат доходностите надолу и премията спрямо европейските бенчмаркови аналози се свива. Принципно това е постоянен ефект, който се наблюдава на вторичния пазар. При провеждането на аукцион за първично предлагане на ДЦК постигнатите резултати посочват по-ниска доходност при все по-ниска премия, която макар и да е с малко по-голяма стойност от наблюдаваната на последващия и предшестващия вторичен пазар, очертава постоянна тенденция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във