Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФОНДОВАТА БОРСА ПОЕМА ТРЕТИ ЦЕНТРАЛИЗИРАН ТЪРГ

Държавните пакети от 110 дружества ще се появят на фондовата борса от 11 февруари и ще се предлагат до 27 февруари по време на третия централизиран публичен търг. Акциите ще се продават срещу инвестиционни бонове, чиято цена нарасна значително през последните дни и достигна близо 20% от номинала. Акции могат да се закупят още с компенсаторни инструменти или пари. Агенцията за приватизация ще предложи 100% от книжата само от Лонгоза ЕАД - Варна. На борсата се предлагат 20 800 акции, всяка с номинал от 10 лева. Дружеството се занимава с дърводобив, транспорт и търговия. Негов управител, според информационния меморандум, все още е Живка Главчева, въпреки че със заповед на министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме от 22 август миналата година тя бе освободена. Тази промяна обаче все още не е вписана в съда, а договорът с Главчева не е прекратен. Дружеството притежава държавен горски фонд с площ от 43 хил. кв. м и други площи от 26.6 хил. кв. м, и един горски разсадник, няколко почивни и ловни домове, както и две хижи. През последните три години приходите от продажби на Лонгоза непрекъснато намаляват. През 2003 г. то е продало продукция за 383 хил. лв., докато през 2001 г. приходите са били за над 1 млн. лева. Компанията е приключила деветмесечието на миналата година със загуба от 99 хил. лева. Тя има натрупана загуба и от минали години, която е 240 хил. лева. Най-големите нейни задължения са в резултат на неплатени данъци, които към 31 ноември миналата година са 136 хил. лева. Съдебно-изпълнителната служба към Варненския окръжен съд е завела срещу дружеството осем изпълнителни дела с наложени възбрани върху част от недвижими му имоти. Лонгоза обаче не дължи пари на банки или други кредитни институции. От софийското дружество Агромашинаимпекс АД на борсата се предлагат 30 процента. То е с капитал от 929 742 лв., които са разпределени в същия брой акции с номинал от 1 лв. всяка. Мажоритарният собственик на предприятието, който държи останалата част от капитала, е Газмобил ЕООД. Дружеството се управлява от изпълнителния директор на Центъра за икономическо развитие Георги Прохаски и от председателя на Асоциацията на маршрутните превозвачи Димитър Селенски. Агромашинаимпекс търгува с трактори и резервни части и притежава недвижими имоти в София, Видин, Монтана, Русе, Силистра, Ямбол, Хасково, Кърджали, Пловдив и Пазарджик. Нетните му приходи от продажби през последната година са намалели значително от 2.6 млн. на 1.8 млн. лева. Дружеството е приключило миналата година със загуба от 297 хил. лева. Сред фирмите в списъка за приватизация е Химик АД - Асеновград, от което ще се пласират 25 на сто. Останалите 75% от капитала са в ръцете на Химик 2000 АД, който от своя страна е собственост на група физически лица. Дружеството се занимава с изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини, както и производство на изделия за бита и индустрията. Към септември миналата година то е изнасяло 90% от своята продукция. За този период е реализирало продажби за 2.7 млн. лв., което е с 1.8 млн. лв. по-малко от 2002 година. Печалбата на Химик АД за деветмесечието на миналата година е 19 хил. лева. Тя е по-ниска в сравнение със същия период на 2002 г., когато дружеството е приключило с печалба от 409 хил. лева. Химик АД обаче има и солидна непокрита загуба от 2001 г. в размер на 431 хил. лева. През последните години политиката на компанията е насочена към намаляване на замърсяването на околната среда. За изпълнението й тя е била подпомогната от Министерството на околната среда и водите, което й е предоставило безлихвен заем през 2002 г. от 700 хил. лева. Той трябва да бъде погасен до 2005 година. Към деветмесечието на миналата година дължимата сума по този кредит е 585 хил. лева. Дружеството има значителни задължения и по ЗУНК, които са близо 1.9 млн. щ. долара. Държавният дял от 29.31% от варненското Черно море АДчийто капитал е 508 441, също се предлага за продажба на третия централизиран публичен търг. Останалите акции са в ръцете на РМД Черно море 2001, което се управлява от Петьо Милков. Дружеството произвежда и търгува с радиолокационни системи, спътникови телекомуникационни съоръжения и битова електроника и електротехника. В България то няма конкуренти на пазара на радиолокационните системи. Освен това дружеството произвежда и стоки с военно предназначение или възможна двойна употреба, като различни видове разузнавателни радари и системи за наблюдение. То изнася 60% от своята продукция. Към септември миналата година продажбите му достигат 3.6 млн. лева. За същия период Черно море е реализирало и печалба от 84 хил. лева. Непокритата му загуба обаче е 3.7 млн. лева. Задълженията му по ЗУНК също не са за пренебрегване - 223 хил. щ. долара плюс лихва от 159.5 хил. щ. долара, както и 64.5 хил. лв., на които са начислени лихви от 86 хил. лева. Съгласно погасителния план тези задължения трябва да се погасят до 15 септември 2009 година. Инвеститорите ще могат да наддават и за малко на брой държавни акции от няколко винпрома. Между тях е Винпром София, който бе преименуван през 2000 г. на Радино АДНа борсата ще се изтъргуват 2.9% от неговия капитал. Акционер в дружеството с 37% е фирмата Александров и Сие. Тя е собственост на изпълнителния директор на Токуда банк Стоян Александров. В пакета са включени и 0.07% от най-големия производител на чорапи у насЛейди София АДКомпанията стана известна в края на деветдесетте години с множеството съдебни дела за собствеността на раздържавения по линия на масовата приватизация контролен пакет от 67% от три фонда (Българо-холандски, който придобива 26%, България с 19.92% и Мел инвест с 11.85% ). Към момента собственик на 94.02% става Българска индустриална и търговска корпорация, в която мажоритарен собственик е Българска холдингова компания. Интерес вероятно ще предизвикат и 4.4% от Балканфарма Разград АДСпоред прогнозния отчет за миналата година дружеството трябва да е направило печалба от 5.3 млн. лева. Междувременно на 2 февруари приключи вторият централизиран търг, който Агенцията за приватизация проведе на фондовата борса. На него бяха предложени държавните дялове от 432 дружества. От тях 176 са били продадени изцяло, а от други 57 са били купени акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във