Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Фонд за недвижими имоти България" увеличи капитала си с 27 млн. лева

Новата сграда в "София тех парк" трябва да бъде построена в срок до пет години. (Снимка: "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ)

Приключи подписка от публично предлагане на акции във връзка с увеличение на капитала на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ - София, съобщиха от дружеството. Последният ден е бил на 13 август. Решението за издаване на нови акции бе взето от съвета на директорите на 20 април. Целта е акумулираните парични средства да се инвестират в строителството на нова офис сграда с 35 хил. кв. м разгъната застроена площ, която ще се намира в "София тех парк". Тя ще бъде построена върху земя учредено право на строеж в полза на фонда, намиращо се в "Зона 2". По проект сградата ще има 16 хил. кв. м подземна част и 35 хил. кв. м надземна част.

Дружеството за инвестиции в недвижими имоти закупи този парцел през май 2016 г. срещу 9.7 млн. лева. Големината на терена, върху който е отстъпено правото на строеж, е 8140 кв. метра. Освен сградата, инвеститорът се е ангажирал и с оформлението на зелените площи около нея. Ключово изискване е 30% от офисите в бъдещата сграда да се отдадат под наем на компании, които се занимават с изследователска и развойна дейност. Новата сграда в "София тех парк" ще струва 33 млн. евро, като "Фонд за недвижими имоти България" ще използва собствени средства, банков заем и приходите от увеличението на капитала.

От предложените 20 150 000 броя обикновени безналични акции на дружеството, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.90 лева, са записани и реално заплатени общо 14 491 925 акции. Внесени по набирателната сметка са 27 534 657.50 лева, с което се надвишава минималното изискване за успех на емисията. Предстои вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър.

Подписката е протекла без затруднения и спорове, отбелязват от "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ.

За полугодието дружеството отчита 9% ръст на приходите до 3.3 млн. лв. и нетна печалба от дейността в размер на 1.8 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във