Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНИНВЕСТ И БОРСАТА КРЪСТОСАХА ШПАГИ

Инвестиционният посредник Фининвест е изпратил писмо до акционерите на БФБ-София (Министерството на финансите е най-големият от тях с дял от 44%), в което заявява, че решението на съвета на директорите на БФБ-София за временното отстраняване на дружеството от борсовата търговия е незаконосъобразно. В него се посочва, че нарушението, заради което му е наложено това наказание, вече е било санкционирано веднъж от управата на борсата. Изпълнителният директор на БФБ-София Георги Драйчев обаче твърди, че това писмо е разпространено само в ИНТЕРНЕТ и няма електронен подпис, което означава, че няма официална стойност. Конфликтът между фондовата борса и инвестиционния посредник е предизвикан от решението, което съветът на директорите на БФБ-София взе на 25 април - временно да отстрани Фининвест от борсова търговия до приключване на административно-наказателното производство с влязло в сила решение по всяко от установените нарушения. На това заседание на борда са присъствали и двама представители на Комисията за финансов надзор. Уведомлението за взетото решение е пристигнало в офиса на дружеството в Кюстендил на 28 април. Тогава, според думите на председателя на съвета на директорите на Фининвест Пламен Кръстев, достъпът на посредника до системата на БФБ-София е прекъснат, въпреки че според правилника на борсата това е трябвало да стане в седем дни по-късно. Кръстев обясни пред репортер на БАНКЕРЪ, че строгата мярка е наложена заради нарушение на инвестиционния посредник, извършено през 2003 година. Тогава на блоковия сегмент са били прехвърлени пакети от Велбъжд АД - Кюстендил на цена от 34 лв. за акция, при положение че на реалния пазар книжата са се търгували по 1 лев. Заради манипулация на пазара Комисията за финансов надзор глобява кюстендилския посредник с 20 хил. лева. Според думите на Кръстев БФБ-София също го е глобила с 1000 лева. През есента на миналата година шефовете на Фининвест са обжалвали наказателно-административния акт на надзорното ведомство пред Софийския градски съд. Магистратите обаче все още не са се произнесли по въпроса. Пламен Кръстев твърди, че отстраняването на дружеството от борсата се явява второ наказание за едно и също провинение. Според изпълнителния директор на БФБ-София Георги Драйчев, това обаче не е точно така. Той обясни, че ръководството на борсата е получило писмо от Комисията за финансов надзор, която въз основа на свои проверки е установила 46 нарушения на Закона за публично предлагане на ценни книжа, допуснати от Фининвест. Именно те са дали основание на директорите на борсата да вземат такова решение. Той добави, че в момента във Фининвест се извършват прокурорски проверки за фалшифициране на документи и за неправомерно присвояване на ценни книжа на вече починали граждани. Впрочем на 17 март фондовата борса получава писмо от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова. В него тя припомня на БФБ-София, че комисията е наложила през ноември миналата година имуществена санкция на Фининвест за нарушение на чл.161, ал.1. Тя гласи, че се забранява извършването на сделки и действия, които могат да създадат невярна представа за активно търсене, предлагане или търговия с ценни книжа, приети на регулиран пазар, или да предизвикат каквато и да е друга необичайна промяна на цената или обема на търсене, предлагане и търговия с такива ценни книжа (т.е. манипулация). Комисията отчита и факта, че съветът на директорите на фондовата борса не е предприел съответните мерки за временно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във