Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО СЪБЛАЗНЯВА ПАЗАРА

Основна тема на българския пазар през седмицата бе предстоящата замяна на част от българските брейди облигации с нови дългосрочни държавни ценни книжа и намаляването на външния дълг на България. Официални конкретни параметри все още не са обявени. Разпространяваната информация варира в доста широки граници. Въпреки това новината за предстоящия суап оказа огромно въздействие върху цените, на които се търгуват българските еврооблигации и облигации по външния дълг на България.Цените на еврооблигациите се понижиха с около 0,75 евроцента и в началото на седмицата можеха да се закупят на цена 100,75 евро. В края на седмицата търговията приключи на нива около 101,25 евро за 100 евро номинал. Все още няма яснота по въпроса дали Министерство на финансите ще емитира нова емисия еврооблигации, или ще извършва само замяна срещу книжа по външния дълг. В случай че има нова емисия еврооблигации, очакваме цените им да паднат още с около 50 базисни пункта. В противен случай очакваме нивата да се задържат почти непроменени през следващата седмица. Не бяха регистрирани сделки с облигации на община София .С облигации на Първа инвестиционна банка на борсата бяха сключени сделки за 35 000 евро при доход между 7.30 и 7.50 процента. По-активна беше търговията със ЗУНК облигации. Регистрираните сделки през седмицата бяха в размер на 4 741 500 щ. долара. Новината за операцията с външния дълг повлия и на цените на ЗУНК-облигациите, които отбелязаха повишение с около 1.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал. През следващата седмица очакваме цените им да се задържат на тези нива. Най-голяма промяна в цените отбелязаха българските облигации по външния дълг. Облигациите по просрочени лихви и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания отбелязоха повишение с около 1.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал, а облигациите с отстъпка от номинала се повишиха с около 3.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 88.75-89.25, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 91.50-92.00 и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 90.75-91.25 щ. долара.През следващата седмица цените на облигациите по външния дълг ще са в пряка зависимост от параметрите за замяна на тези облигации. Очакваме цените им да отбележат лек спад.

Facebook logo
Бъдете с нас и във