Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО НАРУШИ ДРАСТИЧНО ПРАВИЛАТА

Аукционът за продажба на седемгодишни ДЦК, организиран в понеделник предизвика истински скандал между финансовото министерство и дилърите. На него трябваше да се продаде номинал от 50 млн. лв., като част от емисия от отворен тип на стойност 70 млн. лв., която се пласира на няколко търга. В предварително обявения календар тя беше разпределена за продажба на четири части от по 20, 15, 20 и 15 млн. лв. номинал, съответно през третите седмици на месеците януари, февруари, април и май. На 14 януари беше проведен първият от плануваната серия аукциони, но на него се пласираха 30 млн. лв. вместо 20 млн. лева. В информацията до първичните дилъри тази промяна беше отразена и всички участници на пазара знаеха, че се състезават за придобиването на 30 млн. лв. номинал от седемгодишна емисия, чиято обща стойност ще нарасне поетапно до 70 млн. лева. В началото на третата седмица от месеца първичните дилъри на ДЦК бяха уведомени за провеждането на извънреден търг на 21 януари. Предмет на продажба бе същата седемгодишна емисия, част от която вече беше реализирана на първичния пазар. Количеството, което се предлагаше за продажба беше отново 30 млн. лв. номинална стойност. До тук нищо нередно. Подадените и регистрирани от централната банка поръчки за участие достигнаха 99.33 млн. лв. при 106.3 млн. лв. за предишния аукцион. Скандалът бе предизвикан от факта, че бяха одобрени поръчки за 50 млн. лв., вместо за 30 млн. лева. Това вече е нередно - Министерство на финансите наруши правилата, които важат за всички участници на пазара на държавни ценни книжа. Те са подписани от министъра на финансите и от управителя на БНБ. Това е Наредба номер 5 за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа. В нейния чл. 5 пише, че БНБ уведомява първичните дилъри за получената от Министерство на финансите информация относно... предлаганото количество. Както се казва - 30 млн. лева номинал. Във въпросната Наредба пише още, че министърът на финансите може да не допусне до класиране в аукцион определен участник, което му дава възможност еднолично да не одобрява поръчки с много ниски цени, т.е. с висока доходност. В резултат на този акт емисията остава нереализирана изцяло, въпреки че сумата на подадените поръчки надвишава сумата на продаваните книжа. Такъв беше случаят в края на октомври 2001 г. при продажбата на първия транш от извънредната седемгодишна емисия. Тогава за 30 млн. лева се състезаваха 51.76 млн. лв., но министъра на финансите одобри само 18.9 млн. лева. Никъде обаче в наредбата няма текст, който да позволява на Министерство на финансите да продаде по-голямо количество от предварително обявеното.Всички участници на пазара коментираха с недоумение този акт на министерството. Единодушно беше мнението, че ако количеството предварително бяха обявени а продажба книжа за 50 млн. лв., те щяха да се изкупят изцяло, но при по-ниски цени, т.е. в хазната щяха да постъпят по-малко средства за единица номинал, а купувачите щяха да се радват на по-висока доходност за придобитите от тях книжа. МФ обяви, че поради изчерпване на общия обем на емисията (вместо по-рано обявените 70 млн. лв. се продадоха 80 млн. лв. от нея), предварително обявените дати в календара за емисиите ДЦК през 2002 г. за продажба на същата емисия отпадат. Така на практика България вече няма емисионен календар на емисиите ДЦК, за разлика от всички нормални държави по света. Вече нито един участник на пазара не може да планува каквото и да е, свързано с неговите инвестиции в ДЦК, защото не се знае какво ще стане във всеки следващ момент, след като Министерството на финансите пише едно, а прави друго.

Facebook logo
Бъдете с нас и във