Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВЪР СЕ ПРОБВА В ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА

От тази седмица на пазара на директните онлайн-операции с чуждестранни ценни книжа излезе още един посредник - контролираният от Доверие обединен холдинг Евър. Потребителите на предлагания от финансовата къща софтуер ще могат да търгуват с акции, облигации, с различни деривати и валута чрез директна връзка с английски маркетмейкър, с когото Евър има сключен договор. При това исканите такси са от порядъка на едва няколко промила (по-малко от процент). Досега борсови сделки с чуждестранни книжа през ИНТЕРНЕТ можеха да се осъществяват само чрез инвестиционния посредник Делта сток. Може би най-атрактивният продукт, който Евър досега предоставяше чрез поръчки по телефона, е т. нар. договор за разлика. Става въпрос за покупко-продажба на специален вид книжа, издадени на базата на съществуващи акции или борсови индекси. Така например клиент ще може да купи права върху акции на Дойче телеком по пазарната им стойност, като прехвърляне на собствеността върху емитираните от германския телеком акции не се променя. За сметка на това обаче инвеститорът ще може да продаде книжата, като реализира печалба, ако котировките на Дойче телеком са се покачили. Тоест курсът на издадения договор за разлика се влияе плътно от цената на акциите на съответната компания. Изгодата за клиента на Евър е в това, че разходите му намаляват значително. При реална сделка с акции се заплащат такси на борсата, където се търгуват книжата, на депозитар за прехвърлянето им и т.н. При договорите за разлика британският маркетмейкър на Евър печели от спреда в поддържаните от него котировки за покупка и продажба. Например ако реалната борсова цена на Дойче телеком е 57 евро, инвеститор ще може да придобие права върху тях по 57.03 евро, а да ги продаде - по 56.98 евро. От своя страна Евър също получава комисиона от клиента си, която варира от 0.08 до 0.15%, в зависимост от стойността на сделката. Потенциалните инвеститори обаче ще трябва да поемат сами разходите, свързани с банковите разплащания. Британският партньор на Евър предлага и сделки на маржин на клиентите си. Така например при покупка на права върху акции на стойност 10 хил. евро инвеститорът ще може да плати само 500 евро. Останалите 95% от сумата се предоставят от посредника срещу определена лихва. По този начин възможностите за големи печалби се увеличават значително, но нараства и рискът от загуба на всичките вложени пари. Ако курсът на акцията или валутата спадне с 5% (размера на реално вложените от клиента средства), то инвеститорът автоматично губи цялата вкарана в операцията сума. Така че неопитни играчи не бива да рискуват със сделки на маржин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във