Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОТО НЯМА ДА ОБЕЗЦЕНИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВАЛУТИ

Парите, които се държат в германски марки, няма да загубят от своята стойност дори и след 1 януари 2002 г., това заяви при посещението си в България Улрих Вегенер, съветник на борда на директорите на Бундесбанк. Чуждестранните банки и туристи ще могат без ограничение във времето и на количеството да обменят безплатно по фиксиран курс от 1.95583 г. марки за 1 евро във всеки от 127-те клона на централната банка във Франкфурт на Майн. Германските търговски банки обаче ще извършват замяната без да начисляват комисиони до 28 февруари 2002 година. Централните банки на останалите единайсет държави също се задължават в неопределено дълъг срок да извършват замяната на националните си валути в евро. При тази безсрочна гаранция обменните бюра и търговските банки от цял свят ще бъдат сигурни, че могат да реализират предоставяните от клиентите им европейски валути. В България срокът за обмяната без комисиона на всички валути от 12-те страни от еврозоната е 28 февруари 2002 година. Търговските банки у нас, които ще извършват замяната на германски и финландски марки, холандски гулдени, испански песети, австрийски шилинги, португалско ескудо, гръцки драхми, ирлански и италианаски лири, люксембургски, белгийски и френски франкове за единната европейска валута са Булбанк, Обединена българска банка, Биохим и Българска пощенска банка. Те ще бъдат снабдявани с евробанкноти и монети от Българска народна банка. Осигуряването на наличните пари за обмяната ще бъдат доставени в трезорите на търговските банки преди края на 2001 г., но те ще бъдат задължени да ги пуснат в обращение едва на 1 януари 2002 година. От 1 януари 1999 г. еврото беше прието за законно платежно средство в държавите от Европейския съюз, но до края на 2001 г. с него се извършваха само безналични операции - т.е то съществуваше само счетоводно. Валутите на 12-те страни членки на Европейския валутен съюз бяха прикрепени с фиксиран курс към еврото. Съществуването на единната европейска валута като безналично платежно средство ще продължи до 31 декември 2001 г., след което от 1 януари 2002 г. по банкоматите, а ден по-късно и на всички банкови гишета ще може да се оперира с евробанкноти и монети. За първоначалните нужди от снабдяване с налични европари бяха произведени 14.9 млрд. броя евробанкноти, които възлизаха на обща стойност около 633 млрд. евро и около 50.1 млрд. броя евромонети на стойност 7 млрд. евро, заяви Улрих Вегенер при представянето на новата валута в България. За да се предпази от фалшификации, еврото е защитено с най-съвременни знаци, чрез които лесно може да се провери истинноста им. Българската общественост ще се запознае с характерните белези на евро парите от информационната брошура, която Европейската централна банка и Бундесбанк ще разпространят до края на ноември и ще се разпространява чрез БНБ. Най-късно през декември помагало, което ще бъде превеждано на български език, ще се предлага безплатно във всички парични салони на българските търговски банки.Купюрната структура на евро банкнотите ще бъде от по 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. В началото на 2002 г. в България няма да се предлагат банкноти по 200 и по 500 евро, тъй като пазарът не изисква толкова големи стойности. Евро купюрите са еднакви за всички страни, върху предната им страна са изобразени врати и прозорци на тема Епохи и архитектурни стилове в Европа, а върху обратната - мостове от различни стилове. Художественото оформление на евробанкнотите е дело на австрийския художник Роберт Калина. Върху седемте различни номинала на евробанкнотите са изобразени архитектурните стилове от европейската културна история: класически (5 евро), романски (10 евро), готически (20 евро), ренесанс (50 евро), барок и рококо (100 евро), епоха на желязото и стъклото (200 евро), съвременна архитектура на 20-ти век (500 евро). Проектът на Роберт Калина е избран сред предложените общо 44 на конкурса, организиран през 1996 г. от Европейския валутен институт. Евро монетите ще се издават в осем номинала от 1, 2, 5, 10, 20, 50 цента, както и от 1 и 2 евро. Едно евро ще се равнява на 100 цента. За разлика от банкнотите, монетите имат еднаква предна страна, а обратната е типична за всяка от 12-те страни. В зависимост от номинала си те ще имат определен цвят и размер. Монетите с най-висока стойност - 1 евро и 2 евро, са двуцветни - сребристо и жълто. Монетите със средна стойност - 10, 20 и 50 цента са жълти, а монетите с ниска стойност - 1, 2 и 5 цента, са с медночервен цвят. На лицевата страна на евромонетите са изобразени географските очертания на Европейския съюз, поместени сред 12 звезди. Докато лицевите страни на осемте монети са с еднакъв дизайн за всички 12 страни от еврозоната, то другите им страни са със специфично национално оформление. Независимо от това обаче, всички евро монети могат да се използват като платежно средство във всяка държава от еврозоната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във