Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИХВИ СЪЖИВИХА ЕВРОКНИЖАТА НИ

Цените на българските брейди облигации се задържаха почти постоянни до средата на седмицата. В четвъртък се появи информация, че вероятно в началото на следващата година агенция Moody's ще повиши кредитния рейтинг на България и Румъния. Това доведе до покачване на котировките с 25-50 базисни пункта. В края на периода търговията приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) вървяха по 93.00 - 93.50 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) по 94.75 - 95.25 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 94.75-95.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.При еврооблигациите, деноминирани в евро, влияние оказа и решението на Европейската централна банка за намаляване на лихвата с 50 базисни пункта. Цените се покачиха съответно до: 105.90-106.40 евро за 100 евро номинал за емисията с падеж 2007г., и 103.35-103.85 евро за 100 евро номинал за емисията с падеж 2013 година. При тези нива спредът, при който се търгуват книжата ни, се сви още с около 5 базисни пункта.В началото на периода българските глобални облигации, деноминирани в долари, отбелязаха лек спад до 108.25-108.60 щ. долара за 100 щ. долара номинал, но само за няколко дена коригира това понижение. В края на периода търговията приключи при нива 108.75-109.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.На борсата бяха изтъргувани малки обеми от две емисии корпоративни и ипотечни облигации: от облигациите на Обединена българска банка - номинал 5 хиляди лв. при доход от 7%, и от облигации на Първа инвестиционна банка с номинал 88 хил. евро при доход от 6.00 процента.Търсенето на ЗУНК-облигации е сравнително слабо. Цените се задържаха на нивата от 83.25-83.75 долара за 100 долара номинал. На 26-и ноември прилючи подписката за замяна на доларови ЗУНК-облигации за такива, деноминирани в евро. Интересът към поредното превалутиране беше слаб. Заменени бяха 150 хил. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във