Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗМАХА ПРЪСТ НА ПОЛША

Европейската комисия предупреди десетте държави, които ще се присъединят към Европейския съюз през май 2004 г., че трябва да ускорят подготовката за приемането на съвместими с общността закони. В противен случай те рискуват да загубят пазари и субсидии за селскостопанските и регионалните си сектори. Най-сериозни критики отнесе Полша, на която бе препоръчано да ограничи бюджетните разходи, да ускори реформирането на боледуващите държавни предприятия и да положи усилия да подготви селското си стопанство за присъединяване към ЕС. Комисията очерта девет области, будещи сериозно безпокойство, в които страната трябва да вземе незабавни мерки. Една от сферите, в които е необходимо Варшава сериозно да се задейства, е създаването на агенция за управление на директните плащания за полските фермери и на правителствената база данни за запасите в бранша. Ако подобна организация липсва, поляците няма да получат достъп до милиарди евро селскостопански субсидии. Полша е длъжна също така да създаде система за контрол върху риболова и да подобри хигиената в хранителната промишленост, особено в кланниците и в мандрите. В доклада на Европейската комисия отново се повтаря критиката, че полската администрация и съдилища са прекалено слаби да прилагат влезли в сила закони и да предотвратяват корупцията. От Полша се иска да засили и контрола по източната си граница, която ще стане граница на ЕС с бившите съветски републики - Беларус, Украйна и Русия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във