Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ВЗЕХА ВЪЗДУХ

След двуседмичен спад в котировките на българските еврооблигации от средата на седмицата цената им започна плавно да се повишава. В началото на седмицата почти нямаше търговия с българските еврооблигации и като цяло интересът към тях е значително по-слаб в сравнение с предходните месец-два. Поскъпването им се дължи изцяло на намалялата им доходност в еврозоната. В края на седмицата купувачите предлагаха за българските еврооблигации цени в границите 101.35-101.40 евро, а цените на продавачите бяха 101.70-101.75 евро. През следващата седмица се очаква цените да се задържат на тези нива или да се повишат с още 0.25 базисни пункта. През изминалата седмица не бяха сключени сделки с облигации на община София.На борсата бяха разменени ипотечни облигации на Първа Инвестиционна банка в размер на 119 000 евро, като доходът по тях слабо се понижи. Сключените сделки са при доход 7.35 процента. Това понижение произтича от намалялата доходност на алтернативните инвестиции в сравнение с периода на емитиране на тези книжа. През изминалата седмица не бяха регистрирани сделки със ЗУНК-облигации и цените им се задържаха в тесните граници 79.75-80.00 за 100 долара номинал. Липсата на търговия се обуславя изцяло от предстоящото превалутиране на ЗУНК облигациите, деноминирани в долари. Както е известно, на 1 март притежателите на доларови облигации ще могат да ги заменят със ЗУНК-облигации, деноминирани в евро. През втората половина на седмицата цените на българските облигации по външния дълг отново тръгнаха нагоре, като облигациите по просрочени лихви (IAB's) достигнаха до 87.625-88.00 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 88.75-88.875 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 89.875-90.375 щ. долара. През следващата седмица очакваме възходящото движение на цените на брейди книжата да спре и да се задържат на тези равнища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във