Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ПРЕМИНАХА В АТАКА

Българските еврооблигации се търгуваха активно през седмицата, като цените им се определяха от движенията на цените на германския и американския дългови пазари. Най-краткосрочната емисия с падеж през 2007 г. повиши цената си с около 35-40 евроцента. Най-високите нива бяха достигнати в сряда, когато цените се движеха в диапазона 109.75-110.15 евро за 100 евро номинал. Емисията с падеж 2013 г. поскъпна с около 70-80 евроцента, като най-високите котировки, на които тя се търгуваше, бяха 111.95-112.40 евро. При глобалната емисия с падеж 2015 г. повишението беше с около 1.50 щ. долара. Най-високите нива, които бяха достигнати в сряда, бяха 116.85-117.50 щ. долара.Българските брейди облигации се търгуваха слабо през периода и цените им се задържаха на високите си равнища от изминалата седмица. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се движеха между 98.525 и 98.625 щ. долара, а облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) струваха по 98.75-99.25 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) вървяха по 98.75-99.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с вътрешната емисия 15-годишни облигации, деноминирани в евро, премина спокойно. В момента няма голямо предлагане на тези книжа, а търсенето им е на нива 6.35-6.40 процента.Повиши се интересът към покупки на книжа от другата вътрешна емисия - от седемгодишни книжа. Повишението на цените на еврооблигациите доведе до поскъпване на вътрешната емисия с около 25-30 евроцента. Почти няма предлагане на пазара.Сключиха се сделки с облигации на ЮНИОНБАНК на стойност 108 хил. евро при доход между 6.88 и 7.67%, както и с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка за 87 хил. евро при доход между 6.12 и 6.60 процента. Облигации на ТБ Алианц България на стойност 50 хил. евро бяха продадени при цена, осигуряваща доход от 7.25 процента.Търговията със ЗУНК-облигации беше слаба през периода, цените им се задържаха без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във