Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ПРАЗНУВАХА ЗАЕДНО С ЛОНДОНСКИТЕ ДИЛЪРИ

В началото на седмицата, поради почивните дни във Великобритания, търговията с еврооблигации беше сравнително слаба. След празничните за Лондон дни започна засилено търсене на облигации от развиващите се пазари, в това число и на българските еврооблигации. Котировките на деноминираните в евро книжа останаха почти без промяна през периода, но деноминираните в щатски долари повишиха рязко цената си и достигнаха до 99.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Голямото поскъпване на доларовите еврооблигации не е свързано само с покачването на бенчмарка - американските десетгодишни книжа. Спредът в доходността им спрямо бенчмарка се стесни с около 20 базисни пункта за периода.В края на седмицата търговията приключи при доход 6.77-6.89% за книжата с падеж 2007 г., 7.93-8.00% за облигациите с падеж 2013 г. и 8.31-8.38% за тези с падеж 2015 година. И през следващата седмица се очаква активна търговия с българските еврооблигации. Възможно е доларовите облигации да поскъпнат още малко и да достигнат до 100 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Увеличиха се сключените сделки на борсата с ипотечни облигации. С облигациите на Първа инвестиционна банка бяха регистрирани сделки за 114 000 евро. Крайни клиенти продадоха книжата си при доход 7.77-7.95 процента.Изтъргувани бяха ипотечни облигации от втората емисия на Българо-американската кредитна банка с номинал 107 000 евро при доход 7.20 процента. На първичен пазар през седмицата бяха записани облигациите на Обединена българска банка за 25 000 лева. Общо е заявена покупката на такива книжа за 1 076 000 лева. Периодът на записване ще продължи до 17 юни 2002 г. и според регламента той може да бъде удължен с четири седмици.Търговията със ЗУНК-облигации беше сравнително активна. Бяха регистрирани сделки за над 5 млн. щ. долара номинал, като реалната размяна стана на цена 80.25-80.30 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Активно се търгуваха и българските брейди облигации. Най-голямо търсене имаше на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's), въпреки че цените им останаха почти без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във