Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ НИ ПОСТАВЯТ РЕКОРДИ

Динамична бе седмицата за дългосрочните американски и германски облигации, които са еталон за книжата на развиващите се пазари, в това число и за българските. След поредните лоши данни за щатската икономика, доходността на десетгодишните американски и германски облигации спадна драстично. Това даде отражение на целия сегмент на развиващите се пазари. Този факт се отрази най-слабо на нашата емисия с падеж през 2007 г., която възстанови нивата си след слабия спад от предходната седмица. Тези облигации се търгуваха при цени 110.80-111.20 евро.Съвсем различна беше ситуацията при емисията с падеж през 2013 г., която достигна до исторически най-високите си нива. Цената се покачи до най-високата си точка в четвъртък, когато облигациите се търсеха на нива над 116.00 евро, а рисковата надбавка се понижи с 6-7 базисни точки.Въпреки че някои от притежателите на тези книжа предпочетоха да продадат част от тях и да реализират печалба, това не понижи котировките им. В края на периода емисията се търгуваше на нива 115.80-116.20 евро.До исторически най-високи равнища достигнаха и глобалните облигации с падеж през 2015 година. Най-високите цени, на които се търсеше емисията, бяха в рамките на 122.75-122.80 щ. долара. В края на периода цените бяха 122.60-123.35 щ.долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с български брейдиоблигации беше спокойна. След лекия спад на цените от предходната седмица котировките се задържаха без промяна. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха по 98.00-98.50 щ. долара, а тези с отстъпка от номинала (DISC's) - по 98.875-99.125 щ. долара. Книжата с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се котираха при 98.00-98.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Двете вътрешни емисии, деноминирани в евро, повишиха значително цената си, следвайки еврооблигациите ни. Преобладаващото търсене беше от страна на крайни клиенти, като седемгодишните книжа се търгуваха по около 105.00 евро, а 15-годишната емисия - на нива между 101.75 и 102.375 евро. Търговията с корпоративни и ипотечни банкови облигации беше сравнително слаба. На борсата беше регистрирана само една сделка с книжа на Обединена българска банка с номинална стойност 200 хил. лв. при доход от 5.30 процента.Цените на доларовите ЗУНК облигации, които в началото на седмицата бяха спаднали с около 50 цента поради голямото предлагане на пазара, възстановиха нивата си от 89.00-90.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Както се очакваше, за обявената подписка за замяна на доларови ЗУНК облигации срещу такива, деноминирани в евро, не беше подадена нито една поръчка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във