Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ НЕ СЕ ЗАДЪРЖАХА НА ВЪРХА

Българските брейди облигации не се търгуваха активно - DISC's и FLIRB's отбелязаха известна корекция надолу през втората половина на изминалата седмица. Търговията с облигациите по просрочени лихви (IAB's) приключи на нива 95.50-96.00 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) се продаваха срещу 97.05-97.55 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) вървяха по 96.60-97.10 щ. долара за 100 щ. долара номинал.След достигнатите исторически най-високи цени на българските еврооблигации в края на предходната седмица през тази те претърпяха значително колебание. То се дължеше изцяло на нивата, на които се търгуваха германските и американските десетгодишни облигации, които в средата на седмицата повишиха доходността си с 8-10 пункта, след което се върнаха на предишните си нива.Емисията с падеж 2007 г. се търгуваше сравнително слабо, докато към глобалните емисии с падеж 2013 и 2015 г. имаше значителен интерес. Рисковите надбавки, на които се търгуват родните облигации над бенчмарка, се запазиха без промяна. Вътрешната емисия, деноминирана в евро, се търгуваше активно през първата половина на периода, като цената им първоначално достигна до 101.80-101.90 евро за 100.00 евро номинал. При тези нива на пазара се появи значително предлагане и цената спадна до 101.00-101.20 евро.През седмицата на борсата имаше активна търговия с ипотечни облигации. Регистрирани бяха сделки с облигации на СИБанк с номинал 10 000 лв., на Централна кооперативна банка с номинал 195 000 лева. Те носеха доход 8 процента. Втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 8000 евро се търгуваше при доход 6.03%, а третата, с номинал 276 000 евро, постигна доход между 6.60-6.78 процента.Цените на ЗУНК облигациите останаха непроменени през периода. Интересът към реални сделки беше епизодичен.Министерството на финансите обяви подписка за замяна на доларовите ЗУНК-облигации с такива, деноминирани в евро. Крайният срок на подписката е 30 май 2003 г., а замяната ще бъде извършена на 6 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във