Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ КРАЧАТ НАГОРЕ

Търговията с български брейди облигации не беше особено активна и през тази седмица. Цените на IAB's останаха без промяна, а на FLIRB's и DISC's реализираха слабо повишение. В края на периода пазарът приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) се продаваха за 94.50-95.00 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) по 97.00-97.50 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 95.85-96.35 щ. долара за 100 щ. долара. Ново значително поскъпване отбелязаха българските еврооблигации. Основната причина за това беше спадът в доходността на германските и американските дългосрочни книжа, която се понижи съответно до 3.88 и 3.53 процента. Освен това с около 10 базисни пункта се стесни и премийната надбавка, срещу която се търгуват външните ни книжа.Емисията с падеж 2007 г. се повиши с 50 евроцента и в края на периода се търгуваше на нива 109.50-109.90 евро за 100.00 евро номинал.С повече от едно евро се повиши цената на глобалната емисия с падеж 2013 г., която за кратко премина границата от 110.00 евро.Отново най-голямо повишение реализира глобалната облигация, деноминирана в долари. Тя премина над исторически най-високите нива до момента и в края на периода се търгуваше при цени 115.75 - 116.50 щ. долара. През втората половина на седмицата настъпи известно раздвижване в котировките на вътрешните облигации, деноминирани в евро. На пазара се появи известно търсене, като реални сделки се сключваха при чиста цена 100.30-100.50 евро за 100.00 евро номинал, което съотвества на доход 5.68-5.65 процента.На борсата през периода бяха регистрирани сделки с ипотечни облигации за общ номинал 32 000 евро. Сключените сделки бяха с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка - за номинал 27 000 евро при доход 6.50%, и с облигации от втората емисия на същата банка - за номинал 5 000 евро при доход 5.90 процента.При ЗУНК-облигациите продължава тенденцията на превес на предлагането над търсеното. Цените се задържаха непроменени, като сключването на реални сделки е епизодично явление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във