Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИЯ И ЕМИТЕНТИ

Софийското дружество Булстрой-21 АД купи 92% от девинската строителна фирма Хидро на търг с явно наддаване. Сделката се извърши на 4 декември при начална тръжна цена от 400 000 лева. Половината от тази сума трябва да се плати в деня на подписване на договора за продажба, а останалите 50% до 15 календарни дни.Инвестиционният посредник БЕТА КОРП АД беше избран на 3 декември от Агенцията за приватизация да пласира на борсата 1.06-процентния дял от Петрол АД. Акциите трябва да бъдат продадени до 40 дни след сключване на договора за посредничество.Юг Маркет АД спечели конкурса за инвестиционен посредник при продажбата на държавните дялове на дружествата от пул Българска роза. Те ще се предлагат срещу компенсаторни инструменти. Държавната комисия за ценни книжа одобри плана за сливането на стъкларския завод Стинд и на пловдивското предприятие Дружба на 3 декември. Комисията прие без забележки докладите на управителните органи на дружествата и на независимите експерти. На 6 декември започна търговото предлагане, което отправи датската група Карлсберг Брюерис към дребните акционери на Пиринско пиво. Акциите ще се изкупуват на цена 26.45 лева. Инвестиционният посредник, който ще осъществи предлагането, е Златен лев брокери ООД. Държавната комисия за ценни книжа реши да открие производство за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на Източна финансова къща АД. Дружеството се намира в процедура на ликвидация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във