Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 51

Албена инвест холдинг спечели търга за предложените от община Балчик 100 хил. книжа от курорта Албена АД. Бившият приватизационен фонд плати по 6.52 лв. за акция при първоначално заявената минимална единична цена от 6.45 лева. По този начин холдингът притежава вече 28.78% от капитала на дружеството.

Каппа технолоджи вече е собственик на 88.23% от капитала на сливенското предприятие за производство на килими Декотекс. По време на приключилото търгово предложение за изкупуване на акциите на дружеството, собственост на други инвеститори, мажоритарният собственик е придобил нови 21 067 книги. Това обаче няма да му позволи да отправи ново търгово предложение за отписването на Декотекс от регистъра на публичните дружества. За такава процедура е необходимо Каппа технолоджи да притежава най-малко 90% от капитала на сливенското предприятие.

Агенцията за приватизация отмени решението си продажба на 51% от Интертравълсервиз АД чрез преговори с потенциални купувачи. Целта е да се увеличи прозрачността на сделката и да се даде повече време на кандидатите за маркетингови проучвания. В активите на дружеството влизат хотели в Момчиловци, Смолянско и в Приморско. Намерението на АП е да предложи на инвеститорите да наддават за цялото предприятие или само за отделни обособени части по тяхно желание. Двадесет и пет процента от капитала на Интертравълсервиз бяха продадени при първата вълна на масовата приватизация.

На фондовата борса бе сключена сделка за над 90% от капитала на бившия приватизационен фонд Наш дом. Кросът бе осъществен от ИП Карол. Досега собственик на пакета бяха фирми, свързани с Овергаз.

Съветът на директорите на БФБ спря временно от 20 декември търговията с облигации на търговищкото предприятие за производство на батерии Енергия. Причината е предстоящото плащане на лихви от дружеството. Сделки с книжата ще могат да се сключват отново от 2 януари.

Шестимата брокери, издържали изпита си за лицензиране на 8 декември, получиха тапиите си в четвъртък. Сред щастливците са Николай Мартинов от ИП Карол и Николай Майстер от Бета корп.

Facebook logo
Бъдете с нас и във