Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕК одобри сделката на Келнер с "Теленор"

Европейската комисия одобри сделката на чешкия магнат Петер Келнер с норвежкия телеком "Теленор" за придобиването на бизнеса му в България, Унгария, Сърбия и Черна гора. Така финансовата и инвестиционна група на Келнер ППФ (PPF), която има различни активи, включително в телекомуникационния сектор в Чехия и Словакия, ще може да приключи сделката си за 2.8 млрд. евро, постигната през март 2018 г., съобщиха от Комисията. 

Става дума за придобиване на пълен контрол над "Теленор България" ЕАД, трите унгарски - Telenor Magyarorszag Zrt., Telenor Real Estate Hungary Zrt. и Telenor Common Operation Zrt., базираната в Черна гора Telenor d.o.o. Podgorica и сръбската Telenor d.o.o. Beograd. В решението се посочва, че изброените компании на "Теленор" действат като мобилни оператори във въпросните държави. От името на едно от унгарските дружества се разбира, че то се занимава с управление на имоти, а Telenor Common Operation – с мрежите и IT бизнеса в района.

Българският телеком носи 29% от приходите и оперативната печалба във въпросните четири държави, оценката за "Теленор България" е над 810 млн. евро. Общо дейността в четирите държави от ЦИЕ формира 9% от приходите на Telenor Group за 2017 г. и 8% от печалбата преди лихви, данъци и амортизации. Групата има над 9 млн. клиенти и около 3500 служители в региона.

Келнер възнамеряваше да придобие и „Нова Броудкастинг Груп” АД. На 19 юли Комисията за защита на конкуренцията забрани придобиването на контрол от страна на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия върху дейността на „Нова Броудкастинг Груп” АД.  При анализа на нотифицираната сделка Комисията отчита водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което от своя странаповдига основателни опасения за ефекта от сделка върху конкурентна среда на горепосочените пазари, както и хоризонтално припокриване на дейностите на участниците в концентрациятана пазара на онлайн търговия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във