Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД, ДВЕ НАЗАД

Пазарът на компенсаторки намери равновесна точка при цена около 25% и практически не помръдна от нея през последните десетина дни. Купувачите не са склонни да дават за компенсаторните инструменти повече от една четвърт от номинала им, а изнервените от чакане продавачи са доволни от тази цена, защото вече повече от година и половина не се случват събитията, на които те разчитат, за да се повиши цената на компенсаторките.Както стана ясно от изявление на новия изпълнителен директор на АП Станислав Ананиев, за пореден път бе отложено борсовото пласиране на миноритарния дял от БТК. Както е тръгнало, реализирането на най-големия пакет от пула Мечта може да се очаква най-рано към Коледа. Тридесетте процента от капитала на Параходство Български морски флот пък ще се появят на тържището чак наесен, защото, първо, трябва да приключат прехвърлянията на имоти към Пристанище Варна, след това ще има поне двумесечна рекламна кампания и едва тогава акциите на дружеството ще излязат на борсата. Големият излишък от финансови средства по сметките на купувачите обаче поне засега ги кара да пренебрегват поредното протакане на процедурите. Така и през изминалата седмица отново над 6 млн. компенсаторни инструмента смениха собствениците си. Търсенето от страна на посредниците се подкрепя и от интереса на крайни клиенти, тъй като Агенцията за приватизация периодично реализира по някоя и друга сделка, по която се плаща с компенсаторни записи. Така бе при сделката за продажба на 100% от капитала на Завод за автоматика и телемеханика ЕАД, за която ще бъдат необходими 1.46 млн. компенсаторни записи или бонове в срок от 15 дни. Пазарът обаче си остава оптимистичен и за това не обръща внимание нито на непрекъснатото емитиране на нови компенсаторни книжа, нито на нарушаването на сроковете.При инвестиционните бонове графиците се изпълняват по-точно. Очаква се в Държавен вестник да бъдат публикувани дружествата, които ще бъдат пуснати на Българската фондова борса-София на предстоящите пети централизиран публичен търг и трети неприсъствен публичен търг. Ще бъдат предложени пакети от акции на 318 дружества, от които едва около 30 предоставят мажоритарен дял. Забавянето обаче позволи да се натрупа достатъчен уедрен ресурс от инвестиционни бонове и очакваното повишение на цените им може и да не стигне до нивата на компенсаторните инструменти. В зависимост от това как инвеститорите ще оценят тези два списъка, през следващата седмица може да се проявят по-значителни колебания в нивата на търговия на боновете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във