Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕДИНСТВЕНО СТОКАТА ЛИПСВА...

Много малко добри компании ще останат на борсата след две три години, ако фондовият пазар не получи подкрепа в най-скоро време, алармират от БФБ-София. И то не от държавата. Тя май вече си е свършила работата. Ясно е, че борсата е място за търговия, а когато няма какво да се продава и купува, то смисълът от съществуването й се губи. Българското законодателство в тази сфера е хармонизирано напълно с това на Европейския съюз - съществуващата нормативна база позволява фондовият пазар да функционира ефективно. Така че регламентите са налице, контролният орган е налице (Комисията за финансов надзор), играчите са налице, единствено качествената стока липсва. По инициатива на единствената у нас лицензирана фондова борса - БФБ-София, бе изготвен проект за стратегия за развитието на капиталовия пазар до 2007 година. Изпълнението му би трябвало да привлече на тържището перспективни компании, които да изместят принудително регистрираните в публичния регистър дружества. В хода на изпълнението на стратегията ще бъде направен анализ на ситуацията и ще бъдат описани проблемите, ще бъде съставена програма за развитие на капиталовия пазар до 2007 година. Ситуацията, в която се намира фондовата борса, далеч не е много окуражителна, въпреки че през последните няколко месеци борсовият индекс СОФИКС непрекъснато покорява нови и нови върхове. По-красноречиви са показателите за ликвидност, пазарна капитализация, обем на изтъргуваните акции и оборота. Към края на август общата пазарна капитализация на БФБ-София е едва 8.8% от очаквания брутен вътрешен продукт на страната за тази година. Ликвидността на борсата се повишава, но като цяло си остава ниска. За сравнение - при един нормално развит пазар ликвидността е поне 20% от брутния вътрешен продукт. Към това трябва да се прибави и фактът, че 60% от оборота през тази година се дължи на сделки с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Техният живот обаче ще бъде прекратен, след като приключи приватизацията срещу непарични платежни средства. До 2007 г. те ще са минало и фондовият пазар ще трябва да разчита на присъщите за него стоки - акциите и облигациите. Към това можем да прибавим и факта, че по-голяма част от публичните компании въобще не отговарят на условията за публичност. Те бяха качени на борсата в хода на приватизацията им, но ще слязат оттам по естествен път. От началото на годината от публичния регистър са се отписали около 30 компании. Борсата ще се изправи пред нещо като смяна на поколенията, но няма да има кой да наследи старите, след като те си отидат. В същото време пенсионните фондове, инвестиционните дружества и застрахователните компании натрупват голям паричен ресурс, който ще трябва да вложат някъде. В проектостратегията е отбелязано, че активността на борсата е разпределена между ограничен кръг от институционални и професионални инвеститори, а т. нар. спестители все още не познават тази възможност за инвестиране.Това е достатъчна предпоставка в стратегията да залегне констатацията, че фондовата борса е все още непозната и непопулярна у нас. Има само една възможност тя да излезе от това положение - като привлече подходящи потенциални нови емитенти. В момента се прави анализ на първите 100 компании от всички отрасли на българската икономика. Тези, които преминат теста, ще бъдат запознати с предимствата на капиталовия пазар. Друг проблем, на който ще се търси решение с проекта, изготвен по инициатива на БФБ - София, е нарастващият конкурентен натиск от страна на другите канали за финансово посредничество и разпределение на ресурсите като банковата система, застраховането и лизинга.Програмата ще се прилага на ясно разграничени етапи до 31 декември 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във