Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕДИНСТВЕНО БРЕЙДИ КНИЖАТА ПОКАЗАХА ЖИЗНЕНОСТ

Търговията с български еврооблигации беше сравнително слаба през периода. Цените им се движиха в сравнително тесни граници, в зависимост от движението на котировките на книжата от бенчмарковите емисии. Единствената новина през седмицата за развиващите се пазари беше повишението на кредитния рейтинг на Румъния до ВВ+ от StandartPoor's, което обаче не даде никакво отражение на търговията с български книжа.В края на периода търговията приключи при следните нива: за емисията с падеж 2007 г. - 109.30-109.60 евро; за емисията с падеж 2013 г. - 118.45-118.85 евро; и 122.85-123.50 щ. долара за глобалните облигации с падеж през 2015 година. Известно раздвижване имаше при търговията с български брейди облигации в средата на периода. Чуждестранни инвеститори разпродадоха част от книжата си по просрочени лихви (IAB's) на цени между 99,875 и 99.90 щ. долара. Облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се задържаха без промяна на нива 99.75-100.00 щ. долара. По-разнообразна беше и търговията с банкови облигации на борсата. Регистрираните сделки бяха с четири от облигациите в обращение при следните параметри: с облигации на Обединена българска банка - номинал 235 000 лв. при доход между 5.25% и 5.42%, с облигации на ТБ Алианц България - номинал 35 000 евро при доход между 5.10 и 5.30%, с облигации от втората емисия на Българска пощенска банка - номинал 75 000 евро при доход от 5.30%, и с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал 48 000 евро при доход от 5.80 процента.Повишено търсене имаше на двете вътрешни облигации, деноминирани в евро. Сделки с по-кратката емисия с падеж 2010 г. имаше на нива 104.50-104.65 евро. При емисията с падеж 2018 г. реални сделки се сключваха на нива 102.75-103.20 евро. Министерството на финансите все още не е обявило дали ще предлага на аукцион тези две облигации до края на годината.Умерена беше търговията със ЗУНК облигации. Сключените сделки през периода бяха предимно с крайни клиенти, които извършват поредните погашения на задълженията си към бюджета. Цените варираха в границите между 91.75-93.25 щ. долара и 90.25-91.25 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във