Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЗИ - НОВАТА НАДЕЖДА ЗА КОМПЕНСАТОРКИТЕ

Нямаше изненади в търговията с компенсаторните бонове и записи през изминалата седмица. Пълната апатия, която настана на приватизационния сегмент, охлади амбициите на купувачите на бонов ресурс и цената им започна плавно да пада. В четвъртък цената им се понижи до 23.26 процента. За това най-много допринесе незначителният интерес към акциите на Булгартабак, както и отдръпването на инвеститорите от покупки на компенсаторни записи поради риска от възникване на бъдещи проблеми, свързани с неправомерното издаване на отделни партиди от записи. Въпросът с проблемните партиди, книжа от които вече циркулират на пазара, закупени от добросъвестни собственици, беше широко дискутиран от инвестиционните посредници и от представители на Комисията за финансов надзор. Основният извод, около който се обединиха всички посредници, бе, че отговорността те да се появят на пазара е на държавната администрация и поради тази причина пак държавата в лицето на Агенцията за приватизация безусловно трябва да ги приеме при плащанията по приватизационни сделки. За тези от проблемните партиди, които все още са собственост на първоначалните си притежатели, да се създаде отделен законов ред, който да спре появата им на пазара, докато не отпаднат висящите съдебни производства по тях. Новата надежда на търговците е предстоящата продажба на 20-процентен дял от акциите на ДЗИ АД на приватизационния пазар. Първото им предлагане отново се отлага - засега очакванията това да стане в края на юни. Посредниците, които продават пула мечта - консорциумът между ВБГ, ОББ и Булброкърс, очакват стартовата му цена да е 40 бона за акция. Тази цена е само два пъти по-висока от счетоводната стойност на акциите на ДЗИ към края 2002-ра, която е била 20.47 лева. Купувайки акции от ДЗИ АД, инвеститорите стават акционери в дружество което притежава 97% от ДЗИ - Общо застраховане АД, 51% от Здравноосигурително дружество ДЗИ АД. Друг положителен факт е, че основният собственик на дружеството е известен. Интересът към тези акции се очаква да проявят и широка маса портфейлно инвестиращи дребни собственици на акции, и големи институционални инвеститори.Тази бледа светлина в тунела обаче няма да помогне много на желаещите да продадат своите компенсаторни записи и бонове през следващата седмица, тъй като цените им ще си останат под натиск. Те най-вероятно ще паднат под нивото от 23%, макар че при малки обеми може да достигнат и 22.50 процента. Възможно е да се появи разлика в цените, по които се търгуват записите и боновете, ако представителите на държавната администрация не направят еднозначни изявления в подкрепа на бързото и справедливо разрешаване на проблема с вторично търгуваните проблемни записи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във