Банкеръ Daily

Пари и пазари

Две нови дружества влизат в индекса SOFIX

От днес две нови дружества влизат в основния индекс на "Българска фондова борса" АД - SOFIX, който се състои от 15-те емисии акции. Решението за това бе взето от борсовият оператор след проведено заседание на Комисията по индексите. Периодичната промяната в индекса се извършва на база четирите критерия за ликвидност - брой сделки, оборот и спред и пазарна капитализация. 

Новите "сини чипове" са "ЕЛАНА Агрокредит" АД и "М+С хидравлик" АД, които влизат на мястото на два от бившите приватизационни фондове - "Доверие Обединен холдинг" АД и "Индустриален холдинг България" АД.

Дружеството от групата "ЕЛАНА" предлага кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг. Това е първото дружество, специализирано в този вид финансиране. В перспектива компанията ще предлага възможности за финансиране и на други проекти - за напояване, за покупка на машини и други.

Към края на юли дружеството има инвестиции в покупки на земеделска земя по договори за финансов лизинг на стойност 67 млн. лв. и с обща площ 81 900 декара. Отделно компанията е предоставила оборотни кредити на стойност 8.8 млн. лв. на своите клиенти. През първо полугодие на тази година "ЕЛАНА Агрокредит" отчете ръст от 35% на сделките със земи по договори за лизинг, като отчете 6 млн. лв. инвестиция за периода. За същия период през 2017 г. дружеството беше инвестирало 4.5 млн. лева.

"М+С хидравлик" АД е водещ производител на хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори. "М+С хидравлик" е публична компания с около 1300 акционери, търгувана на Българската фондова борса. Акциите на компанията са включени в официалния борсов индекс BGTR30, както и в три от индексите на Dow Jones Wilshire indices. Ежегодно компанията попада сред 100 български компании с най-големи продажби според класацията на Българската търговска промишлена палата. Изделията на предпирятието се използват в производството на машини за: селското стопанство (комбайни трактори), за горската промишленост (дърводобивни), за строителството (багери, булдозери, валяци, челни товарачи, бетонобъркачки), товаро-разтоварни машини (кранове, мото и електрокари, самосвали), комунални транспортни машини и други.

Най-голям годишен ръст на продажбите в групата "Стара планина холд" от началото на 2018-а отчита казанлъшкото предприятие "М+С хидравлик" АД. Според неконсолидираните данни продажбите му към края на август достигат 85.757 млн. лв., като отчитат ръст от 19.37% за осемте месеца на годината. За деветмесечието пък се чака увеличение с близо 16.61 процента. Печалбата преди данъци възлиза на 14.254 млн. лева.

Следващото ребалансиране на SOFIX ще е през март следващата година, съобщиха от "БФБ-София".

СОФИКС (SOFIX) е първият български борсов индекс на "Българска фондова борса" АД (БФБ). Изчисляването му започва на 20 октомври 2000 г. с базисната стойност от 100. Днес вече е 625.03 пункта. Изчислява се като съотношение на дневната сума от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, и сумата на пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Дружествата, на базата, на които се изчислява индексът, могат да варират от 5 до 50 броя.

Промени има в изчисляването и на другите индекси.

При BGBX40 пет дружества излизат - "Топливо" АД, "Проучване и добив на нефт и газ" АД, "Булгартабак Холдинг" АД, "Актив Пропъртис" АДСИЦ и "Северкооп Гъмза Холдинг" АД. На тяхно място влизат "София Комерс-Заложни къщи" АД, "Параходство Българско речно плаване" АД, "Елхим Искра" АД, "Лавена" АД и "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД. 

При индекса BGTR30 от базата за изчисляване се изваждат "Велграф Асет Мениджмънт" АД, "Химснаб България" АД, "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ и "Инвестиционна Компания Галата" АД. Новите попълнения тук са "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД, "Синтетика" АД, "Хидравлични елементи и системи" АД и "Агрия Груп Холдинг" АД.

Промени в състава на индекса BGREIT този път няма. 

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във