Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪРЖАВАТА ЗАСЕНЧИ КОРПОРАТИВНИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Събитието на седмицата бе пласирането на втората вътрешна емисия от държавни книжа, деноминирани в евро със срок 14 години и 11 месеца. Българските еврооблигации отново следваха движенията на американския и на германския дългови пазари. Рисковата надбавка, на която се търгуват нашите книжа през седмицата, намаля с още десетина базисни пункта. За това допринесе и позитивният тон на доклада на Европейската комисия за България.Еврооблигациите ни достигнаха най-високите си нива в средата на седмицата. Котировките на емисията с падеж 2007 г. достигнаха до 108.90-109.30 евро, а за емисията с падеж 2013 г. 111.25-111.50 евро. Емисията с падеж 2015 г. се търгуваше в диапазона 114.80-115.50 щ. долара.Цените на българските брейди облигации останаха без промяна и търговията с тях беше слаба. В началото на седмицата котировките се повишиха и достигнаха следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 97.50-98.00 щ. долара, за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 98.75-99.25 щ. долара, и за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 98.25-98.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През тази седмица на борсата бяха регистрирани сделки само с две емисии от ипотечни облигации, но със значителен обем. Книжа на Алианц България с номинална стойност 9000 евро се изтъргуваха при доход 5.70 процента. Освен това се продадоха облигации на Централна кооперативна банка на стойност 1 млн. лв. при доход между 7.20 и 7.50 процента.Интересът към облигациите по ЗУНК се повиши слабо в сравнение с предишните седмици. Сделките се сключваха на нива 86.375-86.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във