Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОВИЯТ ПАЗАР ПОТЪВА В ДЕЛНИКА

Седмицата беше сравнително спокойна за българските облигации по външния дълг. След стремителното покачване на цените им от началото на годината през периода облигациите се задържаха на достигнатите високи нива почти без промяна.Като цяло развиващите се пазари бяха спокойни. Излязоха позитивни новини за няколко от страните с най-големи обеми книжа на този пазар - Аржентина, Бразилия и Русия.Българските брейди облигации се търгуваха, както следва: облигациите по просрочени лихви (IAB's) се продаваха срещу 94.75 - 95.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха в диапазона 96.85 - 97.35 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха за 96.50 - 97.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.От глобалните облигации най-слаб беше интересът към деноминираната в евро емисия с падеж 2007 г., която се търгуваше на нива 109.35-109.80 евро за 100 евро номинал. Инвеститорите предпочетоха да купуват еврооблигации с падеж 2013 г., които се търгуваха по-активно и поскъпнаха през периода с около 25 базисни пункта, но цените купува не успяха да преминат границата от 109.00 евро за 100.00 евро номинал.Почти постоянни останаха котировките на глообалните ни облигации, деноминирани в щ. долара с падеж 2015 година. Сделки се сключваха в диапазона 112.25-113.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал, като търговията беше умерено интензивна. Търговията с ипотечни и корпоративни облигации беше слаба през периода. На борсата беше регистрирана една сделка с първата емисия ипотечни облигации на Българо-американска кредитна банка. Книжата бяха с номинал 33 000 евро при доход 6.60 процента. Очаква се банката да емитира трета емисия ипотечни облигации.Продължи засиленото търсене на ЗУНК облигации, но предлагането им през периода беше слабо. Сделки се сключиха на нива 84.50 - 84.75 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.На 20 януари приключи поредната подписка за превалутиране на доларовите ЗУНК-ове в евро. Въпреки очакванията на пазара за засилен интерес подадените заявки бяха за около 500 000 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във