Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ - НА ФОКУС

Българските еврооблигации се търгуваха активно през периода, рисковата им надбавка се понижи с 3-4 базисни пункта. Слаб интерес имаше единствено към най-кратката емисия с падеж 2007 г., която се задържа на почти константни цени от 109.05-109.30 евро. Двете дългосрочни облигации с падеж 2013 г. и 2015 г. се радваха на вниманието на инвеститорите. Движението при тях се обуславяше предимно от лихвените нива по еврото и щатски долари. За облигациите с падеж 2013 г. търговията приключи на нива от 125.375-125.70 евро, а за глобалната емисия с падеж 2015 г. - на равнище от 126.00-126.50 щ. долара. Търговията с дългови книжа по просрочени лихви (IAB's) почти замря преди обратното им изкупуване, което предстои на 28 януари. Котировките бяха в границите 99.95-100.10 щ. долара. Чуждестранни инвеститори и през тази седмица купуваха активно облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's). Котировките бяха на нива от 100.25-100.50 щ. долара, а реални сделки се сключваха до цени 100.375 долара.Търговията с облигации на МобилТел беше слаба, а цените се задържаха без промяна на нива от 105.00-105.50 евро. По-слабо се търгуваха и книжата на Европейската инвестиционна банка, които са деноминирани в левове. Цената им се повиши до 104.30-104.80 лв. при сравнително слабо предлагане.След добрия старт през първата седмица на новата година обемът на сключените сделки на борсата с ипотечни и корпоративни банкови облигации рязко се понижи. През периода бяха регистрирани само две сделки (с минимални обеми) с две от емисиите в обращение - на ПроКредит Банк с номинал 1000 лв. и доходност от 6.10% и на Българо-американска кредитна банка с номинал 1000 евро при доходност от 4.50 процента.Апетитът към закупуване на вътрешните емисии в евро продължава да поддържа високи цените на книжата. Сравнително добрият спред над суаповите числа по еврото продължава да ги прави атрактивна инвестиция. Дългосрочните облигации с падеж 2018 г. се търгуваха на нива до 111.25-111.50 евро. Интерес към закупуване на книжа от емисията с падеж 2010 г. имаше до нива 109.50-109.80 евро.Институционалните инвеститори продължават да попълват портфейлите си със ЗУНК облигации. Поради силно ограниченото предлагане на държавни ценни книжа на пазара и постоянно намаляващата им доходност ЗУНК облигациите все още са добра алтернатива. Част от притежателите им започнаха да продават, когато цената преминаваше над 97.00 евро (щ. долара). Реални сделки се сключваха до 97.75 - 98.00 евро (щ. долара).

Facebook logo
Бъдете с нас и във