Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ИМАХА ПО-ДОБРА СЪДБА ОТ БРЕЙДИ КНИЖАТА

Българските брейди облигации се търгуваха слабо през периода. Цените им се задържаха почти без промяна. Единствено облигациите по просрочени лихви (IAB's) поскъпнаха с 15-20 цента в средата на седмицата, след което се върнаха до нивата си от предходните дни. Облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 96.45-96.95 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 96.40-96.90 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Еврооблигациите с падеж 2007 г. повишиха цената си с 15-20 евроцента, но това бяха най-слабо търгуваните български еврооблигации на пазара. Предлагането се задържа на нива около 109.00 евро за 100.00 евро номинал.По-активно се търгуваха дългосрочните глобални облигации, като повишението при тях беше в рамките на 30-40 базисни пункта. Котировките купува на облигациите с падеж 2013 г. се движиха в границите 107.60-108.00 евро, а продава вървяха по 108.00-108.25 евро за 100 евро номинал. Рисковата премия на тези книжа над десетгодишните немски облигации е 215-220 базисни точки.Глобалната емисия, деноминирана в долари, стартира на високи нива в началото на периода, след което спадна с 25-30 цента. Рисковата премия при тази емисия над американските книжа е 220-225 базисни точки.С вътрешната емисия, деноминирана в евро, на практика няма реална търговия. Предлагането на облигации от нея се повиши до 5.75-5.77%, но при сегашната пазарна ситуация липсват купувачи на тези нива.През разглеждания период на борсата бяха регистрирани сделки с няколко от емитираните корпоративни и ипотечни облигации, като общият обем на сключените сделки надхвърли 1 млн. лева. Бяха регистрирани сделки с облигации на Обединена българска банка за номинал 506 000 лв. при доход между 6.50 и 7.48%, с облигации на Българска пощенска банка за номинал 500 000 лв. при доход 6.50% и с облигации от третата емисия на Българо-американска кредитна банка за номинал 195 000 евро при доход между 6.60 и 6.73 процента.Интересът към сделки със ЗУНК-облигациите продължава да е слаб. Сключените сделки са с малки обеми, като цените остават стабилни почти без промяна от началото на април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във