Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЛИХВИ ОПРЕДЕЛИХА ПОСОКАТА

Българските еврооблигации преживяха една спокойна седмица. Повече в средата на периода се търсеха единствено глобалните облигации, деноминирани в щатски долара, а цените им се влияеха основно от движенията на дългосрочните лихви по евро и щатски долара след публикуваните през седмицата данни за икономиката на САЩ.Най-слабо търгуваната емисия с падеж 2007г. се задържа през по-голямата част от периода на нива 109.25 - 109.65 евро за 100 евро номинал. По-активно движение реализира емисията с падеж 2013г., която в началото на периода се търгуваше на нива около 117.00 евро, след това се понижи до 116.25-116.65 евро и в края на периода приключи търговията на нива 116.625-117.125 евро.При глобалната емисия с падеж 2015 г. цените паднаха с повече от 1 щ. долар. В средата на периода имаше значителен интерес за покупки от страна на чуждестранни инвеститори на нива около 118.60 -118.65 щ. долара. На 28 юли Министерството на финансите изкупи обратно брейди облигациите с отстъпка от номинала (DISC's). Така на пазара останаха само два вида български брейди книжа - FLIRB's и IAB's. Търговията с тях през периода беше слаба. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търсеха до нива 99.875 щ. долара и се предлагаха на цена около 100.00 щ. долара. Малко по-ниско се котираха облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's), които се търсеха на 99.75 щ. долара и се предлагаха до 99.95 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Купонът, който се начислява по тези облигации след 28 юли, се повиши от 2 на 2.75% на годишна база. През седмицата не бяха регистрирани сделки на борсата с ипотечни и корпоративни банкови облигации. На 1 август предстои изплащането на първата емисия ипотечни облигации, които бяха емитирани от Българо-американска кредитна банка.При вътрешните еврови емисии имаше известно раздвижване през периода. По-кратката емисия с падеж 2010 г. се котираше на нива 103.50-104.00 евро.По - голям интерес имаше към 15-годишната емисия, деноминирана в евро в очакване на предстоящия аукцион на 2 август. Цените, на които се търгуваха тези книжа, се движиха в границите 100.00 - 101.00 евро. В понеделник на първичния пазар ще бъде предложено количество от 15 млн. евро.Няма промяна в цената на доларовите ЗУНК-облигации. Тяхната ликвидност е много малка и реалните сделки са с малки обеми. Котировките са в границите между 91.25 и 92.75 щ. долара. ЗУНК-облигациите, деноминирани в евро, се котираха в малко по-тесни граници - между 90.25 и 91.00 евро, но търговията с сях беше слаба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във