Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КНИЖА СЕ РАЗДВИЖИХА

Българските еврооблигации повишиха котировките си през периода, засили се търсенето на книжа от двете емисии, деноминирани в евро. Повишението на цените в края на периода беше подкрепено и от поскъпването на германските и американските дългосрочни книжа.Емисията с падеж 2007 г. повиши цената си с около 50 евроцента, като цените купува достигнаха до 109.30-109.35 евро за 100 евро номинал. С около 50-60 евроцента повиши цената си и емисията с падеж 2013 година. Най-високите нива, на които се търсеха книжа от нея, бяха 111.15-111.20 евро за 100 евро номинал.Глобалната емисия с падеж 2015 г. отбеляза значително покачване в края на периода. Цената тук се повиши с около 1 щ. долар и котировките достигнаха до нива 115.25-115.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Българските Brady облигации отбелязаха известно покачване през периода. Без промяна се задържаха само облигациите с отстъпка от номинала. Търговията с облигациите по просрочени лихви (IAB's) приключи на нива 98.00-98.50 щ. долара, с облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - при 98.75-99.25 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) вървяха по 98.50-99.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.След проведения на 3 ноември аукцион за пласиране на вътрешна 15-годишна емисия, деноминирана в евро, на вторичния пазар се появи търсене. Сделки се сключваха при доходност между 6.35% и 6.45%, но предлагането е умерено.Липсва интерес към другата вътрешна емисия, деноминирана в евро с матуритет седем години.Търговията с ипотечни и корпоративни облигации на борсата беше сравнително слаба. Изтъргувани бяха облигации на ТБ България Инвест с номинал 34 000 евро при доход между 5.70 и 5.76 процента. Имаше и сделки с облигации на ЮНИОНБАНК - продаденият номинал бе 1000 евро при доход от 7.45 процента.На пазара има интерес към закупуване на доларови ЗУНК-облигации. Поради покачване цените на Brady облигациите и желанието за инвестиции в инструменти с плаващ купон ЗУНК облигациите възбуждат интерес за закупуване. На пазара в момента не се предлагат достатъчно такива книжа, което доведе до известно повишение на цените им. Сделки с доларови ЗУНК облигации се сключваха на нива 86.50-86.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във