Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КНИЖА СЕ ХАРЧИХА ДОБРЕ

Цените на българските еврооблигации се движиха съобразно лихвените нива по еврото и щатския долар през изминалата седмица. В средата й част от инвеститорите скъсиха позициите си в двете дългосрочни емисии с падеж 2013 и 2015 година. Това доведе до слабо увеличаване на рисковата надбавка, на която се търгуват книжата ни с 3 до 5 базисни пункта.Най-слаба беше търговията с облигациите с падеж 2007 години. Цените при нея се понижиха слабо и в края на периода емисията се търгуваше на нива 109.20-109.50 евро. Облигациите с падеж 2013 г. достигнаха най-високите си стойности във вторник, когато се търгуваха при цени 119.50-119.75 евро. След това цените се понижиха до 118.80-119.10 евро.Подобно бе и движението на глобалните облигации с падеж 2015 г., които се търгуваха при цени 124.50-125.00 щ. долара в началото на периода и приключиха търговията при нива 123.375-123.75 щ. долара в края на седмицата. Търговията с брейди облигациите беше по-активна, като в средата на периода на пазара имаше продажби на облигациите по просрочени лихви (IAB's) на цени между 99.85 и 99.90 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха по-слабо. Цените им се задържаха без промяна - на нива 99.75-100.00 щ. долара. Ипотечните облигации се търгуваха по-активно през периода. На борсата бяха регистрирани сделки с две от емисиите в обращение. Бяха разменени книжа с общ номинал 709 000 евро. От облигациите на Четвъртата емисия на Българо-американска кредитна банка бе изтъргуван номинал 209 000 евро при доходност от 6 процента. Сделките с облигации от втората емисия ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка бяха с общ номинал 500 000 евро при доход между 5.54 и 5.57 процента.Вътрешните емисии на книжа, деноминирани в евро, продължават да поддържат интереса на пазара и запазиха нивата си от предишната седмица. Повечето инвеститори предпочитат да задържат позициите си в тези две емисии. Липсата на предлагане допълнително спомага за поддържането на високи цени на пазара. Реални сделки се сключвапа на нива 104.60-104.75 евро за емисията с падеж 2010 г. и 103.50 евро за облигациите с падеж 2018 година. Интересът към търговия със ЗУНК-облигации продължава да е слаб. Цените им се задържат без промяна вече около месец на нивата от 91.75-93.25 щ. долара и 90.25-91.25 евро. Слабият интерес към ЗУНК-облигациите пролича и при поредната замяна на доларови облигации за деноминирани в евро. На проведения аукцион книжа с номинал 701 000 щ. долара бяха заменени за 571 000 номинал в евро. На последните няколко аукциона не бяха подадени поръчки за замяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във